Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko

2012-02-24 09:35:42 Ogłoszenia o naborze

Unieważnienie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko - Referent ds. Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej więcej»

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2012-02-21 12:41:58 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Referent ds. Gospodarki Wodnej i Kanalizacyjnej więcej»

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

2012-02-21 12:36:50 Ogłoszenia o naborze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO -
Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach


więcej»

Projekt pn. „Zamek Krzyżtopór markowym produktem

2011-08-17 13:19:19 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Zamek Krzyżtopór markowym produktem
turystycznym Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
więcej»

Projekt pn. „Zamek Krzyżtopór markowym produktem

2011-08-17 12:57:27 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Zamek Krzyżtopór markowym produktem
turystycznym Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
więcej»

Projekt „e – świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i

2011-08-17 12:54:55 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt „e – świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). więcej»

e – świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

2011-08-12 12:53:05 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt „e – świętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest realizowany przez Województwo Świętokrzyskie wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). więcej»

Wybory Ławników 2011r.

2011-06-02 14:37:17 Wybory ławników

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 r Nr 98 poz. 1070 z późń. zm.) wybory ławników odbywają się najpóźniej w październiku roku kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników. więcej»

Formularz B/4/10

2010-12-22 15:26:31 Ogłoszenia

Formularz B – karta informacyjna dla: więcej»

obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. sieci kanalizacyjnej

2010-12-22 15:19:26 Ogłoszenia

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 .12.2010r.
w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»