Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-12-04 14:09:41Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 04.12.2023r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn40-90 na działka
2023-12-04 14:08:24Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach o wydaniu postanowienia, którym zawiesiło z urzędu postępowanie wszczęte odwołaniem od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu
2023-12-04 14:08:21Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 5.01.2023r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinków nadziemnej i podziemnej sieci oświetlenia ulicznego obręb Ra
2023-12-04 14:04:05Interpelacja dotyczy odpowiedzi na interpelację z dnia 13.07.2023r. i 19.07.2023r. w sprawie kontroli dróg gminnych
2023-11-29 12:38:43Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska
2023-11-29 12:27:06Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2023
2023-11-29 12:24:44Sesja nr XCI/2023
2023-11-28 13:48:42Interpelacja dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach
2023-11-28 13:27:02Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi na ul. Lipowej
2023-11-28 08:52:05Oświadczenia majątkowe za rok 2022
2023-11-28 08:47:04Sesja nr XC/2023
2023-11-28 08:33:25Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-28 08:32:40Projekty uchwał na LC sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.11.2023r.
2023-11-27 13:04:04Komunikaty
2023-11-23 15:09:33Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2023-11-21 12:25:07Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:22:22Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:21:42Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:20:06Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:17:30Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:16:57Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:14:30Projekty uchwał na LCI sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 28.11.2023r.
2023-11-21 12:09:34Projekty uchwał na LC sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 23.11.2023r.
2023-11-20 14:41:17Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-11-20 14:36:43Interpelacja dotyczy odpowiedzi na interpelację z dnia 13.07.2023r. i 19.07.2023r. w sprawie kontroli dróg gminnych
2023-11-20 13:54:52Interpelacja dotycząca modernizacji gminnego oświetlenia ulicznego
2023-11-20 13:52:38Interpelacja w sprawie informacji dotyczącej zmiany przeznaczenia gruntów w nowo przyjętym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
2023-11-20 13:48:03Uchwała nr LXXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska
2023-11-20 13:44:01Sesja nr LXXXIX/2023
2023-11-20 13:43:54Uchwała nr LXXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska
2023-11-16 15:26:32Oświadczenia majątkowe za rok 2022
2023-11-16 11:30:54Interpelacja w sprawie utwardzenia drogi na ul. Lipowej
2023-11-16 11:20:10OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o zwołaniu na dzień 23 listopada 2023 roku na godz. 17:00 zebranie wiejskie Sołectwa Borków w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Borków.
2023-11-16 11:15:17Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-11-16 09:20:56Budżet Gminy 2024
2023-11-14 11:43:23OBWIESZCZENIE z dnia 6.11.2023r. zawiadamiające zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2023-11-13 11:55:12Oświadczenia majątkowe za rok 2023
2023-11-13 11:55:07Oświadczenia majątkowe za rok 2022
2023-11-09 15:06:15Oświadczenia majątkowe za rok 2023
2023-11-09 15:06:12Oświadczenia majątkowe za rok 2022