Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-06-05 13:06:11Projekty uchwał na LXXXII sesję Rady Miejskiej w Iwaniskach w dniu 12.06.2023r.
2023-06-01 13:34:53Wybory
2023-06-01 13:20:58Interpelacja w sprawie przedstawienia informacji dotyczącej stopnia zwodociągowania Gminy Iwaniska.
2023-06-01 11:46:18Interpelacja w sprawie rowu i wysypania drogi kruszywem w celu poprawienia jakości użytkowania w miejscowości Boduszów biegnącej od drogi powiatowej Boduszów - Toporów do łąk
2023-06-01 11:46:11Interpelacja dotyczy odkrzaczania dróg gminnych w miejscowości Krępa
2023-05-30 14:14:50Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2023
2023-05-30 13:16:52Sprawozdania finansowe za 2022
2023-05-25 14:06:57Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2022
2023-05-25 12:53:56Aneks do oswiadczenia majątkowego z dnia 15 grudnia 2014r. Wójta Gminy Iwaniska
2023-05-25 12:53:53Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na 2 miesiące przed upływem kadencji
2023-05-25 12:53:49Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok
2023-05-25 12:52:03Aneks do oswiadczenia majątkowego z dnia 15 grudnia 2014r. Wójta Gminy Iwaniska
2023-05-25 12:52:00Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy na 2 miesiące przed upływem kadencji
2023-05-25 12:51:56Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach Halina Pasiek - Wójcik za 2014 rok
2023-05-25 12:50:31Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska początek kadencji 2014-2018
2023-05-25 12:50:14Oświadczenie Skarbnika Gminy
2023-05-25 12:50:11Oświadczenie Sekretarza Gminy
2023-05-25 12:48:09Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji - na 2 miesiące przed upływem kadencji
2023-05-25 12:47:27Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2014 rok
2023-05-25 12:47:26Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:47:24Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:47:23Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok
2023-05-25 12:47:22Oświadczenie majątkowe wicedyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok
2023-05-25 12:47:19Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2014 rok Anna Adamczak
2023-05-25 12:47:17Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach za 2014 rok
2023-05-25 12:47:15Oświadczenie majątkowe Dyrektora Instytucji Kultury - Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
2023-05-25 12:47:14Oświadczenie majątkowe Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
2023-05-25 12:47:12Oświadczenia majątkowe Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej
2023-05-25 12:47:11Oświadczenie majątkowe Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
2023-05-25 12:47:09Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie
2023-05-25 12:47:08Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie
2023-05-25 12:47:04Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe
2023-05-25 12:46:26Oświadczenia majątkowe radnych VI kadencji - na 2 miesiące przed upływem kadencji
2023-05-25 12:43:49Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2014 rok
2023-05-25 12:43:47Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:43:45Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:43:43Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:43:41Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:43:40Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
2023-05-25 12:43:39Oświadczenie majątkowe za 2014 rok