Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2024-04-15 11:31:45Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2024r. zawiadamiające o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym na wniosek Inwestora – PBI Mining Services Sp. z o.o. ul.Błonie 8, 27-600 w sprawie wydania de
2024-04-15 11:26:07Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.04.2024r. zawiadamiające strony postępowania o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz Aneksami do tego raportu, postanowieniem RDOŚ w Kielcach, postanowieniem Pańs
2024-04-11 12:01:37Oświadczenia majątkowe za rok 2024
2024-04-11 11:56:25Sesja nr XCVIII/2024
2024-04-10 14:26:43Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-04-10 12:20:12Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2024
2024-04-04 14:35:49Oświadczenia majątkowe za rok 2024
2024-04-04 13:01:53Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-04-02 12:42:55Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-31 19:54:28Deklaracja dostępności
2024-03-29 09:27:08Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-28 15:02:51Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2024
2024-03-21 14:16:21Interpelacja w związku z wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wypłaconym dodatku specjalnym
2024-03-21 14:06:42Interpelacja w sprawie dróg szutrowych
2024-03-21 07:57:15Oświadczenie majątkowe za 2024 na 2 miesiące przed zakończeniem kadencji
2024-03-21 07:51:43Oświadczenia majątkowe za rok 2024
2024-03-21 07:47:02Oświadczenia majątkowe za rok 2024
2024-03-18 13:19:25Sesja nr XCVII/2024
2024-03-15 15:34:30Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-14 15:09:30Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-14 13:38:54Projekty uchwał na XCVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 18.03.2024r.
2024-03-13 15:33:12Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-12 14:19:43Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-08 13:26:36Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-07 23:48:12Projekty uchwał na XCVII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 18.03.2024r.
2024-03-07 14:54:25Oświadczenia majątkowe za rok 2024
2024-03-07 14:25:25Interpelacja w sprawie dróg szutrowych
2024-03-07 14:21:43Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego KR.ZUZ.4.4217.9.2023.AS
2024-03-04 15:21:22Wybory do rad gmin, rad powiatów i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego 2024
2024-03-04 14:32:07Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska 2024
2024-03-04 10:57:29Korekta oświadczeń majątkowych za rok 2016
2024-03-04 10:57:26Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2024-03-04 10:57:08Korekta oświadczeń majątkowych za rok 2016
2024-03-04 10:57:04Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2024-03-04 10:56:37Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy za 2015 rok
2024-03-04 10:56:34Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok
2024-03-04 10:56:31Oświadczenia majątkowe za rok 2016
2024-03-04 10:56:29Korekty oświadczeń majątkowe radnych w roku 2017
2024-03-04 10:56:26Oświadczenia majątkowe za rok 2017
2024-03-04 10:53:39Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębskiej Woli