Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2023-01-30 17:33:46Plan zagospodarowania przestrzennego
2023-01-26 20:22:48Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania/powierzenia i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Iwaniska w 2023 roku.
2023-01-26 11:58:58Projekty uchwał na LXXIV sesję Rady Miejskiej w Iwaniskach w dniu 31.01.2023r.
2023-01-26 09:55:17Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
2023-01-17 13:18:54Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 17.01.2023r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek w obrębie Łagowica Nowa, Gmina Iwan
2023-01-17 09:14:21Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2023
2023-01-12 13:30:03Petycje 2022r.
2023-01-12 09:38:43Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach
2023-01-12 09:37:48Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
2023-01-12 09:33:10Publiczna Szkoła Podstawowa w Wygiełzowie
2023-01-12 09:31:27Dane teleadresowe
2023-01-05 10:18:06Informacja w sprawie węgla
2023-01-03 11:57:27Informacja w sprawie węgla
2022-11-17 12:03:27Interpelacja w sprawie otwarcia mieszkań socjalnych w miejscowości Krępa
2022-08-11 13:17:18Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
2022-03-21 10:54:33Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.03.2022r. o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwen
2022-01-17 12:30:26Oświadczenie majątkowe Przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska za 2013 rok
2022-01-17 12:29:21Oświadczenie majątkowe Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Iwaniskach
2022-01-17 12:27:47Oświadczenie majątkowe Kierownika filii w Jastrzębskiej Woli za 2013 rok
2022-01-17 12:27:33Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Ujeździe za 2013 rok
2022-01-17 12:27:19Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Wygiełzowie za 2013 rok
2022-01-17 12:26:16Oświadczenie majątkowe kierownika filii w Mydłowie za 2013 rok
2022-01-17 12:25:36Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu publicznych Szkól w Iwaniskach Publiczne Gimnazjum za 2013 rok
2022-01-17 12:24:09Oświadczenie majątkowe Magdalena Pietrzyk za 2013 rok
2022-01-17 12:22:59Oswiadczenie majątkowe Danuta Kargulewicz za 2013 rok
2022-01-17 12:22:44Oświadczenie majątkowe Barbara Zawadzka za 2013 rok
2022-01-17 12:22:29Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:22:12Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:20:04Oświadczenie majątkowe kierownika oddziału gimnazjalnego Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:19:48Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:19:32Oświadczenie majątkowe wicedyrektor Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:18:39Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Publicznych Szkół w Iwaniskach za 2013 rok
2022-01-17 12:17:47Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:17:00Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
2022-01-17 12:16:08Oświadczenie majątkowe Wójta Gminy Iwaniska za 2013 rok
2022-01-17 12:10:30Projekty Uchwał VIII kadencji Rady Gminy Iwaniska
2022-01-17 12:09:10Uchwały Rady Gminy
2022-01-17 12:07:49Komisje Rady Gminy
2022-01-17 12:07:46Przewodniczący Rady Gminy
2022-01-17 12:07:43Rada Gminy