OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r.

2023-01-27 20:23:21 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r. w dniu 27.01.2023r. zostało wydane postanowienie o sprostowanie z urzędu Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022 dotyczącą przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.

2023-01-24 20:22:46 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.

2022-12-15 09:25:41 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazw : Budowa sieci wodociągowej ul. Podlesie gm. Iwaniska.
więcej»

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

2022-12-01 08:30:37 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.

2022-11-30 09:20:55 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.
zawiadamiam że, do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

2022-11-07 14:32:22 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów.

2022-10-18 11:31:24 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów. więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I

2022-10-18 11:21:14 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I ", więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)

2022-06-02 10:52:12 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja) więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 06.04.2022r.

2022-04-06 14:18:07 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 06.04.2022r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie o salę gimnastyczną w ramach inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie”
więcej»