INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2023-04-04 10:49:07 OBWIESZCZENIA

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 110mm w rurze osłonowej PE Dn 160 mm metodą przewiertu sterowanego, na głębokości min. 1,60 m licząc od istniejącego dna rzeki do górnej krawędzi rury osłonowej, rzeki Koprzywianka, na dz. nr ewid. 12/3 obręb 0001 Iwaniska
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2023r

2023-03-28 10:42:48 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2023r została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazw : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - w miejscowościach Ujazd (obręb Ujazd), Kopiec (obręb Kopiec)
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r.

2023-01-27 20:23:21 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 27.01.2023r. w dniu 27.01.2023r. zostało wydane postanowienie o sprostowanie z urzędu Decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022 dotyczącą przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na: Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.

2023-01-24 20:22:46 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 24.01.2023r.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.

2022-12-15 09:25:41 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazw : Budowa sieci wodociągowej ul. Podlesie gm. Iwaniska.
więcej»

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

2022-12-01 08:30:37 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.

2022-11-30 09:20:55 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.
zawiadamiam że, do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska więcej»

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

2022-11-07 14:32:22 Ogłoszenia o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach

więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów.

2022-10-18 11:31:24 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie wapieni z części złoża „Wymysłów”, położonego w miejscowości Kobylany, gminie Opatów. więcej»

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I

2022-10-18 11:21:14 OBWIESZCZENIA

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO --OBWIESZCZENIE w sprawie zmiany koncesji na wydobywanie dolomitów dewońskich z części złoża „Janczyce I ", więcej»