Deklaracja dostępności

Wersja do druku

Deklaracja dostępności strony internetowej BIP Urzędu Gminy Iwaniska

Gmina Iwaniska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej BIP Urzędu Gminy Iwaniska.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Urząd Miasta i Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3

Do budynku prowadzą  2  wejścia.

Do wejścia głównego (dla petentów) prowadzą:  schody oraz podjazd dla wózków dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znajdujący się przy schodach. Brak jest dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzrokową

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami.

Budynek posiada 2 kondygnacje. W budynku brak jest windy.

Wszyscy interesanci (szczególnie osoby z niepełnosprawnością) są obsługiwane na bieżąco. Na parterze Urzędu Miasta i Gminy Iwaniska zostało utworzone stanowisko do spraw obsługi interesantów.”

Dla osób na wózkach dostępne są  korytarze i pomieszczenia na parterze.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

Przed budynkiem jest dostępny bezpłatny parking na którym wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - za rok 2020


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2291

Wprowadził(a) do systemu: Grzegorz Bezdzietny, data: 2020-09-24 09:15:54
Opublikował(a): Grzegorz Bezdzietny, data publikacji: 2020-09-24 09:17:56
Ostatnia zmiana: Grzegorz Bezdzietny, data: 2024-03-31 19:54:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony