PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

2021-02-18 19:55:25 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

2021-02-18 19:47:16 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-02-18 19:44:20 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.4.2020, dla przedsięwzięcia pod nazwą pn. ”Wykona

2021-02-15 14:24:46 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.4.2020, dla przedsięwzięcia pod nazwą pn. ”Wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wody ze studni wierconej S-1 oraz pobór wód podziemnych z dewońskiego poziomu wodonośnego za pomocą złożonego ze studni wierconych S-1 i S-2 dla zaopatrzenia wodociągu komunalnego „Iwaniska” w Mydłowie na działce o nr ewid. 567, obręb Mydłów.
więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

2021-02-11 14:34:20 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 więcej»

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

2021-02-10 14:48:02 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Staszowskiej. więcej»

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z prz

2021-02-10 14:44:52 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Rakowskiej. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2020, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 831 i 1754, obręb 0006 Iwaniska, gm. Iwanis

2021-02-02 10:32:09 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.5.2020, dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 831 i 1754, obręb 0006 Iwaniska, gm. Iwaniska"
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska - postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, bu

2021-01-18 14:54:17 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
--postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu kontenerowego przy cmentarzu parafialnym w Iwaniskach więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, bud

2021-01-18 14:51:32 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 18.01.2021r.
postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu kontenerowego przy cmentarzu parafialnym w Mydłowie więcej»