OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.04.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnieni

2021-04-16 13:25:32 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.04.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Iwaniska przy ul. Staszowskiej (obręb Iwaniska), gm. Iwaniska na działkach o numerach ewidencyjnych: 1621/1, 1621/2, 1620/1, 1620/2, 1619/1, 1619/2, 1618/1, 1618/2, 1617/1, 1617/2, więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 08.04.2021r - RG.6733.4.2021

2021-04-08 15:19:55 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE RG.6733.4.2021

Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 08.04.2021r.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.04.2021r - RG.6733.3.2021

2021-04-06 15:23:41 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 06.04.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 1719, 797, 802, 803, 832/2, 833/2 w miejscowości Iwaniska, ul. Rakowska, obręb Iwaniska, gm. Iwaniska
więcej»

POSTANOWIENIE o sprostowaniu błędów w treści decyzji

2021-03-03 19:38:46 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

POSTANOWIENIE
o sprostowaniu błędów w treści decyzji nr RG.6220.5.2020 z dnia 01 lutego 2021 roku dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 831 i 1754, obręb 0006 Iwaniska, gm. Iwaniska”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska - RG.6733.2.2021

2021-03-02 21:51:31 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 02.03.2021r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 1592, 1701/1, 1653/1 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.03.2021r.

2021-03-02 21:48:48 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 626 i 627 w miejscowości Iwaniska, ul. Akacjowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.02.2021r.

2021-02-24 22:56:03 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 24.02.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Staszowskiej.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 24.02.2021r

2021-02-24 22:53:40 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 24.02.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych przy ul. Staszowskiej.
więcej»

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego pr

2021-02-23 22:23:03 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Staszowskiej. więcej»

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

2021-02-18 19:55:25 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»