GŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PROMOCJI GMINY

2009-04-30 13:52:16 Ogłoszenia o naborze

Na podstawie §31 i 34 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Iwaniska Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Promocji Gminy. więcej»

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach

2007-09-04 14:47:12 Ogłoszenia

Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach gminy Iwaniska – etap II, obejmującej miejscowości Kopiec, Stobiec, Wzory, Zielonka, Podzaldów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Nowa Łagowica o długości sieci 36 600 m i przyłączami o długości 11 775 m oraz budowa hydroforni i zbiornika wyrównawczego V=150 m3 w miejscowości Iwaniska ul. Rakowska. więcej»

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

2006-05-29 15:06:14 życzenia

Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0711T na odcinku Jastrzębska Wola – Zielonka – Iwaniska obejmujące działki o nr ewidencyjnych 38, 293/1, 294, 295, 296/1, 301, 302, 303, 304/1, 304/2 leżące w obrębie Wola Jastrzębska; 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 74, 75, 76, 77/2, 451 leżące w obrębie Skolankowska Wola; 677 leżąca w obrębie Wzory; 834, 1731/1, 1731/2 leżące w obrębie Iwaniska.

więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

2006-04-04 09:11:16 życzenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z sektorami tuczu i odchowu warchlaków na 100,8 DJP oraz zbiorników 2x540 m3 = 1080m3 ze zbiornikiem przepompowni o poj. ~ 12 m3 na działce nr ewidencyjny 511, obręb Wojnowice, gm. Iwaniska. więcej»

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

2006-02-21 15:11:36 życzenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0711T na odcinku Jastrzębska Wola – Zielonka – Iwaniska obejmujące działki o nr ewidencyjnych 38, 293/1, 294, 295, 296/1, 301, 302, 303, 304/1, 304/2 leżące w obrębie Wola Jastrzębska; 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 74, 75, 76, 77/2, 451 leżące w obrębie Skolankowska Wola; 677 leżąca w obrębie Wzory; 834, 1731/1, 1731/2 leżące w obrębie Iwaniska.
więcej»