Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.

2019-08-05 11:56:30 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska. więcej»

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-07-28 21:18:07 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-07-28 21:17:22 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

2019-07-28 21:16:27 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w

2019-07-28 21:14:40 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Projekt pn. „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2019-07-23 12:10:58 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2019-07-23 12:08:14 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu aktualizacji dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»

Aktualizacja GPR_Iwaniska - projekt 23.07.2019

2019-07-23 12:05:48 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Aktualizacja GPR_Iwaniska - projekt 23.07.2019 więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. zawiadamiam że w dniu 23.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gaz

2019-07-23 11:43:56 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. zawiadamiam że w dniu 23.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowościach Iwaniska i Stary Gościniec (obręb Iwaniska), Ujazd i Haliszka (obręb Ujazd) na terenie Gminy Iwaniska więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w

2019-07-23 11:22:35 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.07.2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn110 wraz z przyłączem PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice”
więcej»