OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami

2021-06-03 21:10:32 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i do

2021-06-03 18:05:56 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.05.2021r - RG.6733.10.2021

2021-05-19 15:30:13 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 19.05.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 242, 238 w miejscowości Iwaniska, ul. Szeroka, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2021r.

2021-05-18 23:05:12 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV Opatów- Iwaniska odg. Stobiec 3 i 4 na linię kablową w msc. Iwaniska; Zaldów; Wzory; Stobiec i Wola Skolankowska.
więcej»

GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regi

2021-05-11 15:30:17 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe.
więcej»

GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja Obszarów Miejskich i Wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Program

2021-05-11 15:28:26 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.5 „Rewitalizacja Obszarów Miejskich
i Wiejskich” Osi Priorytetowej 6 „Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn. Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców.
więcej»

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

2021-05-06 11:34:45 Ogłoszenia o naborze

więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2021-05-01 22:10:26 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY IWANISKA o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych”, tj.: studni głębinowej o głębokości 60,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Wojnowice, na działce o nr ewid. 511 – obręb Wojnowice gmina Iwaniska”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.04.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokali

2021-04-20 22:50:19 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 19.04.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego przy ul. Szerokiej.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.04.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lok

2021-04-16 13:30:14 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 16.04.2021r.
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości Iwaniska przy ul. Staszowskiej (obręb Iwaniska), gm. Iwaniska na działkach o numerach ewidencyjnych: 1617/1, 1617/2, 1616/1, więcej»