OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.09.2021r. o wszczęciu postępowania

2021-09-07 13:39:30 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 07.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków – sakralnego i mieszkalnego plebani
więcej»

w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie • Wykonanie gruntowej pompy ciepła o m

2021-08-18 09:56:16 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie
• Wykonanie gruntowej pompy ciepła o mocy 68,4 kW- otwory wiertnicze sond turbulentnych dla pomp ciepła,
• Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków 7,50 m3/dobę z osadnikiem, przepompownią i instalacją elektryczną zasilającą wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku wodnego,
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 60 kW,
• Wykonanie instalacji drenażu wokół budynku z odprowadzeniem do cieku wodnego,
na działkach o nr ewid. 104, 146/4, 146/5, 146/12 w miejscowości Przepiórów, obręb Przepiórów, gmina Iwaniska.”
więcej»

w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie

2021-08-18 09:53:14 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie
• Budowę kanalizacji PVC Ø160 odprowadzenia ścieków z oczyszczalni biologicznej, wód drenażowych oraz wód opadowych z dachu do cieku wodnego, na działkach o nr ewid. 104, 146/4, 146/5, 146/12 w miejscowości Przepiórów, obręb Przepiórów, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod n

2021-07-05 21:50:18 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 02.07.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV Opatów- Iwaniska odg. Stobiec 3 i 4 na linię kablową”

więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.06.2021r. o wszczęciu postępowania

2021-06-24 12:39:15 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.06.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc

2021-06-24 12:36:35 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.06.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia dnia 23.06.2021r. -RG.6220.1.2021

2021-06-24 12:09:12 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
o wydanie opinii/uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego na działkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obręb Wojnowice, gmina Iwaniska. więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia dnia 23.06.2021r. -RG.6220.1.2021

2021-06-24 12:05:39 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Instalacja do produkcji granulatu wapiennego i dolomitowego z dodatkami realizowanego na działkach 26/1, 27/1, 28/1, 29/1, 30/1, 31/1, 32/1, 33/1, 34/1, 34/3, 606/1, 35, 36/1, 37/1, 38/1, 39/1, 40/1, 41, 42/1, 43/1 obręb Wojnowice, gmina Iwaniska. więcej»

Wynik naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

2021-06-17 11:56:14 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej więcej»

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społeczn

2021-06-10 23:30:04 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. więcej»