OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2019-07-16 12:23:04 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Wójt Gminy Iwaniska
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących uzupełnienia projektów podstawowych o jeden projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą pozostałej części gminy.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.07.2019 r.
do dnia 22.08.2019 r.
więcej»

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.

2019-07-11 11:24:24 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2019-07-09 10:24:41 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»

ZAWIADOMIENIE: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska na działkach o nr ew. 425 i 1739 na terenie gmi

2019-06-14 10:23:58 Ogłoszenia

ZAWIADAMIAM

Ze w dniu 30.05.2019 r. na wniosek Inwestora, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska na działkach o nr ew. 425 i 1739 na terenie gminy Iwaniska. Projektowana inwestycja realizowana będzie według projektu indywidualnego.

więcej»

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach

2019-04-04 13:44:19 Ogłoszenia o naborze

INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach więcej»

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.

2019-03-07 13:45:56 Ogłoszenia o naborze

Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

2019-01-21 14:48:39 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Lp. Postępowanie Planowany termin rozpoczęcia procedury Orientacyjna wartość zamówienia Tryb
udzielenia zamówienia
I II III IV V
1. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska I kwartał 3.100.000,00 przetarg nieograniczony
2. Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców II kwartał 4.966.649,99
Przetarg nieograniczonywięcej»

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r

2018-10-09 21:13:46 Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r więcej»

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

2018-10-04 21:30:24 AZBEST

INFORMACJAWójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn: ,,Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Iwaniska” w wysokości 33.534,00 zł, tj. 50 % kosztów kwalifikowanych
więcej»

ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY

2018-09-24 20:04:59 Bieżące informacje

ROLNIKU - UPRAWIAJ KONOPIE PRZEMYSŁOWE NA TERENIE SWOJEJ GMINY więcej»