Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania

2018-09-13 13:58:40 Ogłoszenia

Ogłoszenie o postanowieniu Sądu Rejonowego w Kielcach z dnia 4 września 2018r. o złożeniu do depozytu odszkodowania więcej»

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

2018-09-10 15:28:09 Bieżące informacje

INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sandomierzu informuję, że w dniu 18 kwietnia 2018 r. wszczęto na wniosek Kopalń Dolomitu S.A. ul. Błonie 8; 27-600 Sandomierz, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
więcej»

OBWIESZCZENIE Starosty Opatowskiego z dnia 10.09.2018 r.

2018-09-10 15:23:10 Bieżące informacje

OBWIESZCZENIE
Starosty Opatowskiego
z dnia 10.09.2018 r.
-zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na przebudowę budynku komunalnego na mieszkania socjalne w rozumieniu art. 71 ustawy Prawo budowlane wraz z realizacją urządzeń budowlanych, w miejscowości Krępa na działce o nr ew. 492/1, gm. Iwaniska, więcej»

Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Kl

2018-08-07 08:19:53 Bieżące informacje

Obwieszczenie Wojta Gminy Klimontow z dnia 03.08.2018
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontów wraz z budowa obwodnicy Klimontowa więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 05.07.2018 r (nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Klimontowa)

2018-07-10 21:46:40 Bieżące informacje

Obwieszczenie Wójta Gminy Klimontów z dnia 05.07.2018 r (nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Klimontowa) więcej»

BUDOWA CHODNIKA przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwanisk

2018-06-25 15:16:47 Bieżące informacje

BUDOWA CHODNIKA przy drodze wojewódzkiej nr 757 na terenie miejscowości Iwaniska więcej»

Decyzja_mienie_Ujazd

2018-06-04 11:31:58 DECYZJE_MIENIE_GROMADZKIE

Decyzja_mienie_Ujazd więcej»

Informacja_wszczęcie_o_udzielenie_pozwolenia_wodnoprawnego

2018-05-28 15:21:33 Bieżące informacje

Informacja_wszczęcie_o_udzielenie_pozwolenia_wodnoprawnego więcej»

Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice

2018-05-28 15:14:01 DECYZJE_MIENIE_GROMADZKIE

Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komó

2018-05-18 21:55:46 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), wraz z wewnętrzną linią zasilającą ” na działce o nr ewid. 100 w miejscowości Wygiełzów więcej»