WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu usytuowanych w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 8

2022-03-29 21:23:14 WYKAZ lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu

WYKAZ
lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu usytuowanych w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 8
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2022r.

2022-03-29 21:20:36 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 28.03.2022r.
zawiadamiam
że w dniu 28.03.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 352, 353/1 w miejscowości Planta ( obręb Tęcza), gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 08.02.2022r.

2022-02-08 22:09:09 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 08.02.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 177, 126, 1746 w miejscowości Iwaniska, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2021r. RG.6733.20.2021

2021-11-30 15:09:58 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
w dniu 30.11.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa rowu polegającego na wykonaniu dwóch przepustów o przekroju zamkniętym o średnicy mniejszej od 1m i długości nie większej niż 10m na działkach o nr ewid. 1717, 1699/5 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2021r.

2021-10-20 20:56:14 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 20.10.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa rowu polegającego na wykonaniu dwóch przepustów na działkach o nr ewid. 1717, 1699/5 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.10.2021r. -RG.6733.16.2021

2021-10-14 14:13:26 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 14.10.2021r. w dniu 14.10.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 202, 176, 166, 168 w miejscowości Iwaniska, ul. Witosa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.10.2021r.

2021-10-06 22:08:18 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska w dniu 06.10.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 1605/4, 1604/1, 1602/1, 1602/2, 1601/2, 1598/2 w miejscowości Iwaniska, ul. Staszowska, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc

2021-10-01 07:39:23 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 30.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego.
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09.09.2021r.

2021-09-19 17:49:30 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 09.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 17.09.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.2.2021, dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Wykonanie urządzenia um

2021-09-17 21:07:36 Postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
że w dniu 17.09.2021r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak RG.6220.2.2021, dla przedsięwzięcia pod nazwą „„Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych”, tj.: studni głębinowej o głębokości 60,0 m ujmującej wody podziemne z formacji dewonu, dla zapotrzebowania Q = 9,0 m3/h, zlokalizowanej w miejscowości Wojnowice, na działce o nr ewid. 511 – obręb Wojnowice gmina Iwaniska” więcej»