GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Prog

2018-04-05 12:57:43 PROMOCJA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne.
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy Iwaniska poprzez budowę i udostępnienie mieszkań socjalnych.
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska-została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mmm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach”

2018-03-29 14:16:00 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska-została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mmm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach” więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w km 13+014 – 14+54

2018-03-29 14:07:07 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w km 13+014 – 14+540,15” więcej»

Badanie ankietowe dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim

2018-03-22 08:34:47 Bieżące informacje

Badanie ankietowe dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

2018-02-28 15:22:08 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.02.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, r rur PE Dn 40 mm przy

2018-02-08 08:44:05 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.02.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, r rur PE Dn 40 mm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach” więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM POŁOŻONEGO PRZY UL. OPATOWSKIEJ 6 W IWANISKACH

2018-01-31 12:44:12 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM POŁOŻONEGO PRZY UL. OPATOWSKIEJ 6 W IWANISKACH
więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.01.2018r. -- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze

2018-01-30 14:09:43 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.01.2018r. -- została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Przebudowa istniejącej linii napowietrznej nN wraz z przyłączami na linię kablową nN zasilanej ze stacji Iwaniska 8 więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 05.01.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia , rur PE Dn 40 mm przy ulicy . Młyńskiej w Iwan

2018-01-07 19:44:43 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska że w dniu 05.01.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia , rur PE Dn 40 mm przy ulicy . Młyńskiej w Iwaniskach” więcej»

Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska

2018-01-04 10:03:18 DECYZJE_MIENIE_GROMADZKIE

Decyzja_mienie gromadzkie_Iwaniska więcej»