Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2016-10-26 13:56:04 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji więcej»

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska

2016-10-26 13:53:57 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku Domu Pomocy Społecznej, budowa zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 50 m3, budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowośc

2016-10-12 13:52:13 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku Domu Pomocy Społecznej, budowa zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 50 m3, budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Przepiórów więcej»

Zaproszenie interesariuszy rewitalizacji na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych

2016-10-10 09:40:53 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Zaproszenie interesariuszy rewitalizacji na spotkanie otwarte
w ramach konsultacji społecznych więcej»

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Iwaniska w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2025

2016-10-07 10:15:07 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Iwaniska w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2025 więcej»

warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

2016-10-06 15:19:27 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska

2016-09-13 15:57:03 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Iwaniska
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Iwaniska więcej»

OBWIESZCZENIE w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

2016-09-13 14:45:04 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji więcej»

OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

2016-06-14 09:27:36 OPRACOWANIE GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

GMINA IWANISKA ROZPOCZYNA PROCES DIAGNOSTYCZNY
NA POTRZEBY OPRACOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

proszę o wzięcie udziału
w procesie diagnostycznym gminy i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety.
https://www.interankiety.pl/i/a7207af51f528f0a5404f26fa7ef941a więcej»

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach

2016-06-09 08:12:50 Ogłoszenia o naborze

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwaniskach
więcej»