Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Wersja do druku

Iwaniska, dnia 28.11.2006r.

RG.7320/1/2006O BWIE S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do dokonania zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska uchwały
Nr XXXV/265/2005 z dnia 26 kwietnia 2005r. o przystąpieniu do dokonania zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmian w studium na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Iwaniskach w terminie do dnia 22 grudnia 2006r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Żółtek

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położoneg

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dziewiątl

Protokół z przeprowadzenia w dniu 30.06.2009r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, w zakresie: 1. przeznaczenie obszaru położonego w obrębie Dz

Obwieszczenie w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 – Jastrzębska Wola wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Zmiany Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.08.2015r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 – Wojnowice, wraz z progno

Projekt Zmiany nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24-Wojnowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony do publicznego wglądu

Protokół z przeprowadzenia w dniu 16.09.2015r. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar w obrębie 24 - Wojnowice

Uchwała Nr XXIII/93/2015 Rady Gminy Iwaniska z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY IWANISKA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska

Uchwała nr LXXXIX/436/2023 Rady Miejskiej w Iwaniskach z dnia 31 października 2023 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwaniska

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska.

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do Zmiany Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Iwaniska, obejmującej obszar obrębu nr 7 - Jastrzębska Wola


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7705

Wprowadził(a) do systemu: Ireneusz Ciepiela, data: 2006-11-28 14:55:53
Opublikował(a): Ireneusz Ciepiela, data publikacji: 2006-11-28 14:58:35
Ostatnia zmiana: Ireneusz Ciepiela, data: 2006-11-28 15:01:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony