OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacz

2020-01-08 14:14:50 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska
Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 10 lutego 2020 r.
więcej»

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO

2020-01-07 15:25:08 OBWIESZCZENIA

ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO więcej»

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

2020-01-02 14:21:19 OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

więcej»

Wynik naboru na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych

2019-12-11 09:23:49 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych

więcej»

Wynik naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

2019-12-11 09:20:14 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

więcej»

Wynik naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska

2019-12-11 09:17:44 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska
więcej»

Wynik naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy

2019-12-11 09:15:05 Ogłoszenia o naborze

Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy więcej»

Wójt Gminy Iwaniska zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025

2019-12-03 14:30:20 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

Wójt Gminy Iwaniskazawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska
na lata 2016-2025
więcej»

OBWIESZCZENIE o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025

2019-12-03 14:12:09 AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY IWANISKA NA LATA 2016–2025

OBWIESZCZENIE

o braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
więcej»

Nabór na wolne stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych

2019-11-12 09:52:26 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na wolne stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych

więcej»