OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.

2022-12-15 09:25:41 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 15.12.2022r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazw : Budowa sieci wodociągowej ul. Podlesie gm. Iwaniska.
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.

2022-11-30 09:20:55 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.
zawiadamiam że, do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina Iwaniska więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 06.04.2022r.

2022-04-06 14:18:07 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 06.04.2022r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie o salę gimnastyczną w ramach inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie”
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2022r.

2022-03-29 21:20:36 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 28.03.2022r.
zawiadamiam
że w dniu 28.03.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 352, 353/1 w miejscowości Planta ( obręb Tęcza), gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 08.02.2022r.

2022-02-08 22:09:09 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska
z dnia 08.02.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 177, 126, 1746 w miejscowości Iwaniska, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2021r. RG.6733.20.2021

2021-11-30 15:09:58 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
w dniu 30.11.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa rowu polegającego na wykonaniu dwóch przepustów o przekroju zamkniętym o średnicy mniejszej od 1m i długości nie większej niż 10m na działkach o nr ewid. 1717, 1699/5 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 20.10.2021r.

2021-10-20 20:56:14 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 20.10.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa rowu polegającego na wykonaniu dwóch przepustów na działkach o nr ewid. 1717, 1699/5 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 14.10.2021r. -RG.6733.16.2021

2021-10-14 14:13:26 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 14.10.2021r. w dniu 14.10.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 202, 176, 166, 168 w miejscowości Iwaniska, ul. Witosa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.” więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.10.2021r.

2021-10-06 22:08:18 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska w dniu 06.10.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 1605/4, 1604/1, 1602/1, 1602/2, 1601/2, 1598/2 w miejscowości Iwaniska, ul. Staszowska, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.09.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc

2021-10-01 07:39:23 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 30.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Dostosowanie budynku dworu w Przepiórowie dla potrzeb Centrum Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego.
więcej»