Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-01-12 12:38:29
Wygasł: 2022-01-27

Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2022

Opublikowany: 2022-01-05 13:08:01
Wygasł: 2022-01-12

UCHYLENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na zadanie 1 ORAZ PONOWNEINFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ pn.: „Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2022 roku”.

Opublikowany: 2021-12-22 22:43:35
Wygasł: 2021-12-30

zapytanie ofertowe dot. zadania pn. „Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości” współfinansowanego ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczonego na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji inwestycyjnych zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury we współpracy Ministerstwa Edukacji i Nauki z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Opublikowany: 2021-12-22 21:54:29
Wygasł: 2021-12-25

Unieważnienie zapytania ofertowego dot. zadania pn. „Zakup i dostawa: materiałów, wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach realizacji programu Laboratoria Przyszłości”

Opublikowany: 2021-12-17 13:14:21
Wygasł: 2022-12-31

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej na "Dowóz uczniów do publicznych Szkół podstawowych na terenie Gminy iwaniska wraz z opiekunem w 2022 roku"

Opublikowany: 2021-12-10 07:33:26
Wygasł: 2021-12-20

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- ZADANIE 2 „Dowóz uczniów do publicznych szkół podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2022 roku”.

Opublikowany: 2021-12-02 15:04:18
Wygasł: 2021-12-07

Laboratoria Przyszłości

Opublikowany: 2021-12-02 13:23:07
Wygasł: 2021-12-14

Zapytanie ofertowe Nr 1/2021
Na wykonanie zamówienia o wartości poniżej kwoty 130 000,00 złotych realizowane bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) ,, Dostawa oleju opałowego lekkiego do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska”.

Opublikowany: 2021-12-02 13:13:52
Wygasł: 2021-12-12

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn.: „DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWPWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2022 ROKU”

Opublikowany: 2021-12-02 12:41:16
Wygasł: 2021-12-05

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA dla DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2022 ROKU

Opublikowany: 2021-11-24 20:05:57
Wygasł: 2021-12-03

„DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2022 ROKU”

Opublikowany: 2021-09-21 14:58:43
Wygasł: 2021-10-02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA. pn. Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł

Opublikowany: 2021-09-10 14:40:44
Wygasł: 2021-09-21

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł”

Opublikowany: 2021-09-09 13:17:01
Wygasł: 2021-10-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów.

Opublikowany: 2021-08-27 20:23:54
Wygasł: 2021-09-11

„Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł”

Opublikowany: 2021-07-09 18:13:41
Wygasł: 2021-07-19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 532/1 Wojnowice – Rudniki

Opublikowany: 2021-06-28 22:29:23
Wygasł: 2021-07-09

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi wewnętrznej Wojnowice – Rudniki

Opublikowany: 2021-06-24 18:30:12
Wygasł: 2021-07-05

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska”, numer postępowania: D.272.6.2021.

Opublikowany: 2021-06-22 15:31:22
Wygasł: 2021-06-28

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZADANIA pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj),

Opublikowany: 2021-06-14 14:46:05
Wygasł: 2021-06-24

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska”


znalezionych: 665 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>