Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-05-26 11:40:18
Wygasł: 2022-06-01

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-- „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-05-16 13:13:44
Wygasł: 2022-05-26

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2022-05-16 12:18:15
Wygasł: 2022-06-01

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Planta, Kujawy, Marianów - Gmina Iwaniska

Opublikowany: 2022-05-11 15:37:13
Wygasł: 2022-05-27

„Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-05-11 13:16:29
Wygasł: 2022-05-12

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu”

Opublikowany: 2022-05-11 09:57:31
Wygasł: 2022-05-21

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu”

Opublikowany: 2022-05-05 13:10:31
Wygasł: 2022-05-16

Informacja z otwarcia ofert - Wykonanie odwiertu studni w Plancie gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-05-05 13:05:33
Wygasł: 2022-05-05

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA - Wykonanie odwiertu studni w Plancie gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-05-04 14:12:09
Wygasł: 2022-05-12

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu

Opublikowany: 2022-04-21 14:53:49
Wygasł: 2022-04-30

„Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu”

Opublikowany: 2022-04-20 14:34:25
Wygasł: 2022-05-06

Wykonanie odwiertu studni w Plancie gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-04-08 12:14:24
Wygasł: 2022-04-18

Informacja z otwarcia ofert -- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-04-08 10:50:32
Wygasł: 2022-04-12

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA-- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-03-24 15:25:54
Wygasł: 2022-04-09

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj"

Opublikowany: 2022-03-22 09:10:48
Wygasł: 2022-04-02

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Opublikowany: 2022-03-02 19:44:35
Wygasł: 2022-03-22

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2022-02-15 19:21:10
Wygasł: 2022-03-03

Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-02-03 19:51:31
Wygasł: 2022-02-10

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-01-19 20:44:20
Wygasł: 2022-02-04

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Ujazd, Kopiec – Gmina Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-01-12 12:38:29
Wygasł: 2022-01-27

Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2022


znalezionych: 664 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>