Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-12-04 09:24:51
Wygasł: 2019-12-14

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy, jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-11-27 15:59:01
Wygasł: 2019-12-13

Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2019-11-14 20:31:00
Wygasł: 2019-11-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-10-30 09:51:21
Wygasł: 2019-11-21

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej1

Opublikowany: 2019-10-28 13:14:52
Wygasł: 2019-11-15

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2019-10-09 13:01:45
Wygasł: 2019-10-25

„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-09-26 09:47:07
Wygasł: 2019-10-15

„Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego ,,Iwaniska’’ w miejscowości Mydłów gm. Iwaniska na działce o nr ewid. 567”

Opublikowany: 2019-09-23 14:57:33
Wygasł: 2019-09-30

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zadania pn. ..Remont Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach"

Opublikowany: 2019-09-10 21:42:29
Wygasł: 2019-09-20

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy, jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-09-10 15:47:40
Wygasł: 2019-09-19

Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym -Remont sali Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach

Opublikowany: 2019-08-21 14:24:58
Wygasł: 2019-09-06

Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2019-08-12 12:04:00
Wygasł: 2019-09-03

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w obrębie Toporów

Opublikowany: 2019-08-06 19:48:13
Wygasł: 2019-11-21

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”

Opublikowany: 2019-07-05 09:59:40
Wygasł: 2019-07-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA -zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj).

Opublikowany: 2019-06-19 17:19:46
Wygasł: 2019-07-05

Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2019-02-20 15:04:48
Wygasł: 2019-03-08

INFORMACJA O WYNIKACH z postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-02-13 10:36:24
Wygasł: 2019-02-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-01-28 12:25:37
Wygasł: 2019-02-13

„Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-01-17 12:25:25
Wygasł: 2019-02-05

Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2019

Opublikowany: 2019-01-09 11:23:36
Wygasł: 2019-01-20

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”


znalezionych: 664 na 34 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>