Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-07-02 12:34:30
Wygasł: 2020-07-10

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +”

Opublikowany: 2020-07-02 12:05:29
Wygasł: 2020-07-10

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła”

Opublikowany: 2020-05-22 21:31:04
Wygasł: 2020-05-30

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-05-11 11:44:03
Wygasł: 2020-06-27

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”

Opublikowany: 2020-05-08 08:25:56
Wygasł: 2020-05-18

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-05-05 13:50:56
Wygasł: 2020-05-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowościach: Kujawy, Marianów, Przepiórów, Radwan, gmina Iwaniska

Opublikowany: 2020-04-22 13:29:43
Wygasł: 2020-05-08

„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-03-31 19:00:54
Wygasł: 2020-04-10

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU--na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach” w ramach projektu „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Opublikowany: 2020-03-12 13:58:47
Wygasł: 2020-03-21

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia

Opublikowany: 2020-02-20 09:15:46
Wygasł: 2020-03-26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1

Opublikowany: 2020-02-18 15:40:15
Wygasł: 2020-04-02

OGŁOSZENIE O KONKURSIE: opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach” w ramach projektu „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców”

Opublikowany: 2020-02-03 14:07:15
Wygasł: 2020-02-10

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej remontu i przebudowy dróg w gminie Iwaniska.

Opublikowany: 2020-01-27 10:39:28
Wygasł: 2020-02-08

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2020

Opublikowany: 2020-01-22 09:39:17
Wygasł: 2020-02-04

ZAPYTANIE OFERTOWE o przedstawienie oferty cenowej wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej remontu i przebudowy dróg w Gminie Iwaniska.

Opublikowany: 2020-01-16 14:53:12
Wygasł: 2020-01-23

Sprostowanie informacji o wynikach: Dot. przetargu nieograniczonego pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-01-10 19:27:26
Wygasł: 2020-01-20

INFORMACJA O WYNIKACH- przetargu nieograniczonego pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2019-12-31 14:03:18
Wygasł: 2020-01-10

INFORMACJA O WYNIKACH na zadanie 1 oraz unieważnienie postępowania na zadanie 2 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dowóz uczniów do publicznych Szkół w Iwaniskach wraz z opiekunem w 2020 roku”.

Opublikowany: 2019-12-30 09:49:29
Wygasł: 2020-01-14

Informacja o unieważnieniu postępowania dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.

Opublikowany: 2019-12-13 13:11:41
Wygasł: 2019-12-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych wraz z opiekunem w 2020 roku”

Opublikowany: 2019-12-13 09:20:35
Wygasł: 2019-12-24

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”


znalezionych: 665 na 34 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>