Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-11-17 20:24:02
Wygasł: 2020-11-26

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2021 roku

Opublikowany: 2020-11-09 09:40:49
Wygasł: 2020-11-19

Dostawa dmuchawy do systemu napowietrzania oczyszczalnia ścieków komplet.

Opublikowany: 2020-10-12 09:37:07
Wygasł: 2020-10-30

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem usytuowanych w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 8.

Opublikowany: 2020-09-21 10:16:54
Wygasł: 2020-10-01

„Ochrona w formie całodobowego monitoringu i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa na obiektach :SUW Mydłów, Ujęcie Planta, Przepompownia Iwaniska, Przepompownia Gryzikamień”

Opublikowany: 2020-09-10 12:11:04
Wygasł: 2020-09-24

Znak sprawy: GW.I.271.3.2020 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.

Opublikowany: 2020-08-13 11:52:31
Wygasł: 2020-09-10

Ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan typ H9-21.41S, nr rej. TOP H688,rok produkcji 2002, oraz Autobusu marki Autosan typ A0909L03S, nr rej. TOP K756, rok produkcji 2003 będący własnością Gminy Iwaniska.

Opublikowany: 2020-07-28 23:23:56
Wygasł: 2020-08-06

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła”

Opublikowany: 2020-07-24 20:33:45
Wygasł: 2020-08-03

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Opublikowany: 2020-07-22 11:56:43
Wygasł: 2020-07-31

„Ochrona w formie całodobowego monitoringu i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa na obiektach :SUW Mydłów, Ujęcie Planta, Przepompownia Iwaniska, Przepompownia Gryzikamień”

Opublikowany: 2020-07-14 21:20:15
Wygasł: 2020-07-21

Zakup i dostawa laptopów tabletów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +”

Opublikowany: 2020-07-02 12:34:30
Wygasł: 2020-07-10

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +”

Opublikowany: 2020-07-02 12:05:29
Wygasł: 2020-07-10

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła”

Opublikowany: 2020-05-22 21:31:04
Wygasł: 2020-05-30

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-05-11 11:44:03
Wygasł: 2020-06-27

Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”

Opublikowany: 2020-05-08 08:25:56
Wygasł: 2020-05-18

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-05-05 13:50:56
Wygasł: 2020-05-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie położonych w miejscowościach: Kujawy, Marianów, Przepiórów, Radwan, gmina Iwaniska

Opublikowany: 2020-04-22 13:29:43
Wygasł: 2020-05-08

„Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-03-31 19:00:54
Wygasł: 2020-04-10

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU--na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku w Iwaniskach” w ramach projektu „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców”.

Opublikowany: 2020-03-12 13:58:47
Wygasł: 2020-03-21

Zaproszenie do udziału w szacowaniu wartości zamówienia

Opublikowany: 2020-02-20 09:15:46
Wygasł: 2020-03-26

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1


znalezionych: 675 na 34 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>