Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-06-08 10:19:12
Wygasł: 2021-06-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA zadania pn. Studnia Planta-Odwier-Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - Ujęcia Wody w miejscowości Planta gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, numer postępowania: RG.271.3.2021.

Opublikowany: 2021-05-27 22:17:49
Wygasł: 2021-06-15

Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2021-05-26 23:25:29
Wygasł: 2021-06-05

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-05-25 13:29:03
Wygasł: 2021-06-05

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-05-20 10:52:22
Wygasł: 2021-06-08

Studnia Planta-Odwier-Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - Ujęcia Wody w miejscowości Planta gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2021-05-06 20:43:51
Wygasł: 2021-05-26

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-04-14 15:42:48
Wygasł: 2021-04-20

UCHYLENIE INFORMACJI O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ OCENA ODRZUCONEJ OFERTY dla zadania pn. „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie”, numer postępowania: RG.271.2.2021.

Opublikowany: 2021-04-09 13:04:35
Wygasł: 2021-04-20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie”, numer postępowania: RG.271.2.2021.

Opublikowany: 2021-03-22 15:12:36
Wygasł: 2021-04-02

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie

Opublikowany: 2021-03-22 15:02:43
Wygasł: 2021-03-29

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach”

Opublikowany: 2021-03-22 11:10:56
Wygasł: 2021-03-23

„Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie”

Opublikowany: 2021-03-09 16:27:37
Wygasł: 2021-03-20

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach”

Opublikowany: 2021-03-01 14:45:19
Wygasł: 2021-03-23

Wykaz nieruchomości - lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Rynek 1

Opublikowany: 2021-03-01 16:33:36
Wygasł: 2021-03-17

Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie

Opublikowany: 2021-02-22 18:49:50
Wygasł: 2021-03-10

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach (malowanie elewacji, wymiana rynien i rur spustowych, obróbka kominów blachą, wykonanie opaski z kostki brukowej wokół budynku)

Opublikowany: 2021-01-19 12:01:16
Wygasł: 2021-02-03

Badania fizyko-chemiczne i mikrobiologiczne sieci wodociągowej i oczyszczalni ścieków na rok 2021

Opublikowany: 2021-01-14 14:31:26
Wygasł: 2021-01-21

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwaniskach” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2020-12-29 19:23:03
Wygasł: 2021-01-10

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwaniskach” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2020-12-23 13:25:50
Wygasł: 2021-01-03

UCHYLENIE INFORMACJI O WYNIKACH na zadanie 1oraz PONOWNA INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ na zadanie 1w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych o nr 327012T, 327018T, 327039T położonych na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2020-12-23 12:16:29
Wygasł: 2021-01-03

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”,


znalezionych: 664 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>