Archiwum przetargów

Opublikowany: 2021-11-24 20:05:57
Wygasł: 2021-12-03

„DOWÓZ UCZNIÓW DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY IWANISKA WRAZ Z OPIEKUNEM W 2022 ROKU”

Opublikowany: 2021-09-21 14:58:43
Wygasł: 2021-10-02

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ DLA ZADANIA. pn. Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł

Opublikowany: 2021-09-10 14:40:44
Wygasł: 2021-09-21

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł”

Opublikowany: 2021-09-09 13:17:01
Wygasł: 2021-10-01

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów.

Opublikowany: 2021-08-27 20:23:54
Wygasł: 2021-09-11

„Udzielenie Gminie Iwaniska kredytu długoterminowego w kwocie 2 500 000,00 zł”

Opublikowany: 2021-07-09 18:13:41
Wygasł: 2021-07-19

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 532/1 Wojnowice – Rudniki

Opublikowany: 2021-06-28 22:29:23
Wygasł: 2021-07-09

Informacja z otwarcia ofert: Przebudowa drogi wewnętrznej Wojnowice – Rudniki

Opublikowany: 2021-06-24 18:30:12
Wygasł: 2021-07-05

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska”, numer postępowania: D.272.6.2021.

Opublikowany: 2021-06-22 15:31:22
Wygasł: 2021-06-28

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ZADANIA pn. „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj),

Opublikowany: 2021-06-14 14:46:05
Wygasł: 2021-06-24

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska”

Opublikowany: 2021-06-11 15:26:26
Wygasł: 2021-06-29

Przebudowa drogi wewnętrznej na działce o nr ew. 532/1 Wojnowice – Rudniki o dl. 630 mb. od km 0+000 do km 0+630

Opublikowany: 2021-06-08 10:19:12
Wygasł: 2021-06-15

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA zadania pn. Studnia Planta-Odwier-Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - Ujęcia Wody w miejscowości Planta gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, numer postępowania: RG.271.3.2021.

Opublikowany: 2021-05-27 22:17:49
Wygasł: 2021-06-15

Przebudowa dróg na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2021-05-26 23:25:29
Wygasł: 2021-06-05

Informacja z otwarcia ofert - sprostowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-05-25 13:29:03
Wygasł: 2021-06-05

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-05-20 10:52:22
Wygasł: 2021-06-08

Studnia Planta-Odwier-Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę - Ujęcia Wody w miejscowości Planta gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2021-05-06 20:43:51
Wygasł: 2021-05-26

Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Iwaniska na odcinkach o łącznej długości około 32,725 km” – (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2021-04-14 15:42:48
Wygasł: 2021-04-20

UCHYLENIE INFORMACJI O ODRZUCENIU OFERTY ORAZ OCENA ODRZUCONEJ OFERTY dla zadania pn. „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie”, numer postępowania: RG.271.2.2021.

Opublikowany: 2021-04-09 13:04:35
Wygasł: 2021-04-20

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ zadania pn. „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie”, numer postępowania: RG.271.2.2021.

Opublikowany: 2021-03-22 15:12:36
Wygasł: 2021-04-02

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie


znalezionych: 675 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>