Archiwum przetargów

Opublikowany: 2020-12-23 12:16:29
Wygasł: 2021-01-03

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”,

Opublikowany: 2020-12-22 20:17:38
Wygasł: 2020-12-30

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIE 2

Opublikowany: 2020-12-22 10:48:22
Wygasł: 2021-01-13

Wykaz lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ulicy Opatowskiej 30

Opublikowany: 2020-12-16 19:08:38
Wygasł: 2020-12-22

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg gminnych o nr 327012T, 327018T, 327039T położonych na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2020-12-15 20:59:34
Wygasł: 2020-12-25

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Remont dróg gminnych o nr 327012T, 327018T, 327039T położonych na terenie Gminy Iwaniska”

Opublikowany: 2020-12-10 14:11:06
Wygasł: 2020-12-30

Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwaniskach” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2020-12-08 20:39:15
Wygasł: 2020-12-19

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”

Opublikowany: 2020-11-30 19:20:02
Wygasł: 2020-12-16

Remont dróg gminnych o nr 327012T, 327018T, 327039T położonych na terenie Gminy Iwaniska

Opublikowany: 2020-11-25 15:25:56
Wygasł: 2020-12-05

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2021 roku”

Opublikowany: 2020-11-23 15:33:22
Wygasł: 2020-12-09

Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Ujeździe - dobudowa, obejmująca dobudowę do istniejącego budynku szkoły pawilonu edukacyjnego z łącznikiem wraz z zagospodarowaniem działki, przebudową infrastruktury technicznej i przebudową układu komunikacyjnego w ramach projektu „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”

Opublikowany: 2020-11-17 20:24:02
Wygasł: 2020-11-26

Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2021 roku

Opublikowany: 2020-11-09 09:40:49
Wygasł: 2020-11-19

Dostawa dmuchawy do systemu napowietrzania oczyszczalnia ścieków komplet.

Opublikowany: 2020-10-12 09:37:07
Wygasł: 2020-10-30

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem usytuowanych w budynku handlowo-gastronomicznym położonym w Iwaniskach przy ulicy Kolejowej 8.

Opublikowany: 2020-09-21 10:16:54
Wygasł: 2020-10-01

„Ochrona w formie całodobowego monitoringu i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa na obiektach :SUW Mydłów, Ujęcie Planta, Przepompownia Iwaniska, Przepompownia Gryzikamień”

Opublikowany: 2020-09-10 12:11:04
Wygasł: 2020-09-24

Znak sprawy: GW.I.271.3.2020 INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.

Opublikowany: 2020-08-13 11:52:31
Wygasł: 2020-09-10

Ogłasza przetarg pisemny ofertowy nieograniczony na sprzedaż autobusu marki Autosan typ H9-21.41S, nr rej. TOP H688,rok produkcji 2002, oraz Autobusu marki Autosan typ A0909L03S, nr rej. TOP K756, rok produkcji 2003 będący własnością Gminy Iwaniska.

Opublikowany: 2020-07-28 23:23:56
Wygasł: 2020-08-06

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła”

Opublikowany: 2020-07-24 20:33:45
Wygasł: 2020-08-03

Zakup i dostawa laptopów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +” wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Opublikowany: 2020-07-22 11:56:43
Wygasł: 2020-07-31

„Ochrona w formie całodobowego monitoringu i utrzymaniem lokalnych systemów bezpieczeństwa na obiektach :SUW Mydłów, Ujęcie Planta, Przepompownia Iwaniska, Przepompownia Gryzikamień”

Opublikowany: 2020-07-14 21:20:15
Wygasł: 2020-07-21

Zakup i dostawa laptopów tabletów oraz oprogramowania w ramach Programu – „Zdalna Szkoła +”


znalezionych: 665 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>