Archiwum przetargów

Opublikowany: 2019-01-09 11:23:36
Wygasł: 2019-01-20

INFORMACJA O WYKLUCZENIU WYKONAWCY ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2018-12-15 07:25:17
Wygasł: 2018-12-25

INFORMACJA O WYNIKACH w trybie przetargu nieograniczonego pn. „„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2019 roku”,

Opublikowany: 2018-12-11 20:34:55
Wygasł: 2018-12-22

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2018-12-05 10:49:03
Wygasł: 2018-12-27

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie Mydłów, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się części nieruchomości)

Opublikowany: 2018-12-03 13:35:45
Wygasł: 2018-12-12

Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych wraz z opiekunem w 2019 roku”

Opublikowany: 2018-11-26 14:32:43
Wygasł: 2018-12-12

Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo - gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)”

Opublikowany: 2018-11-22 13:49:15
Wygasł: 2018-12-04

„Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2019 roku”

Opublikowany: 2018-08-06 10:07:57
Wygasł: 2018-08-28

Wykaz nieruchomości nr 78 przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów.

Opublikowany: 2018-08-02 11:37:09
Wygasł: 2018-08-24

Wykaz nieruchomości nr 573, 567 położonych w obrębie Mydłów przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Opublikowany: 2018-07-13 10:16:19
Wygasł: 2018-07-19

Zamawiający Gmina Iwaniska jako Lider projektu pn.: „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria”, polegającego na: Zakup niezbędnego sprzętu oraz uruchomienie punktu potwierdzania profilu zaufanego u Lidera i Partnera projektu. Celami głównymi projektu są: udostępnienie nowych e-usług; zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom – potencjalnym interesantom tych jednostek korzystania z nowych e-usług publicznych. Celem szczegółowym jest poprawa zarządzania i uzyskania oszczędności procesów administracyjnych i świadczonych usług w tych jednostkach. Dodatkowym celem jest ułatwienie dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych i umożliwienie takim osobom aktywnego udziału w życiu społecznym w ramach niniejszego projektu e-Usług Publicznych.

Opublikowany: 2018-06-26 15:36:25
Wygasł: 2018-07-09

INFORMACJA O WYNIKACH Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu informuje, że na wykonanie zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec, gm. Iwaniska została wybrana oferta: USŁUGI REMONTOWO -BUDOWLANE ZBIGNIEW DZIUBA, 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31

Opublikowany: 2018-06-26 15:33:41
Wygasł: 2018-07-09

INFORMACJA O WYNIKACH Ochotnica Straż Pożarna w Stobcu informuje, że na wykonanie zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec, gm. Iwaniska została wybrana oferta USŁUGI REMONTOWO -BUDOWLANE ZBIGNIEW DZIUBA, 28-200 Koniemłoty, ul. Szkolna 31

Opublikowany: 2018-06-26 15:31:02
Wygasł: 2018-07-09

INFORMACJA O WYNIKACH Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie informuje, że na wykonanie zamówienia pn. Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno, gm. Iwaniska została wybrana oferta: Zakład Remontowo-Budowlany „ADMA” Marian Macias” 28-236 Rytwiany, Klasztorna 18 cena oferty: 236.636,12 zł brutto

Opublikowany: 2018-06-22 13:02:37
Wygasł: 2018-07-03

INFORMACJA O WYNIKACH na wykonanie zamówienia pn. „Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (w systemie zaprojektuj i wybuduj)

Opublikowany: 2018-06-07 14:17:01
Wygasł: 2018-06-16

Kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach inwestycji pn. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne (w systemie zaprojektuj i wybuduj

Opublikowany: 2018-06-07 14:04:25
Wygasł: 2018-06-29

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Iwaniska

Opublikowany: 2018-05-21 13:38:10
Wygasł: 2018-06-06

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Stobiec, gm. Iwaniska - zamawiający OSP w Stobcu

Opublikowany: 2018-05-21 13:17:04
Wygasł: 2018-06-06

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Kamieniec, gm. Iwaniska- zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu

Opublikowany: 2018-05-21 13:06:20
Wygasł: 2018-06-06

Zagospodarowanie terenu OSP w miejscowości Łopatno, gm. Iwaniska zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna w Łopatnie

Opublikowany: 2018-04-30 22:33:41
Wygasł: 2018-05-15

INFORMACJA O WYNIKACH - o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów dla Gminy Iwaniska


znalezionych: 665 na 34 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>