Archiwum przetargów

Opublikowany: 2022-09-30 14:31:02
Wygasł: 2022-10-10

Informacja z otwarcia ofert „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-09-30 10:48:04
Wygasł: 2022-10-05

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-09-15 19:23:58
Wygasł: 2022-10-01

„Remont dróg gminnych w Gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-09-07 15:18:31
Wygasł: 2022-10-04

„Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości 3 500 000,00 zł z przeznaczeniem na deficyt budżetu /wydatki inwestycyjne/ i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”

Opublikowany: 2022-09-05 22:52:41
Wygasł: 2022-09-10

UCHYLENIE INFORMACJI O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ oraz unieważnienie postępowania pn. „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska” (numer referencyjny: D.272.6.2022).

Opublikowany: 2022-08-02 13:09:04
Wygasł: 2022-08-12

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zadania pn. „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”.

Opublikowany: 2022-07-14 14:15:16
Wygasł: 2022-07-24

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-07-14 11:31:40
Wygasł: 2022-07-20

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”

Opublikowany: 2022-07-05 20:00:38
Wygasł: 2022-07-15

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY pn. „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 618 w miejscowości Mydłowiec o długości 450 mb od km 0+000 do km 0+450 – ETAP I”.

Opublikowany: 2022-06-29 14:20:05
Wygasł: 2022-07-15

Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska

Opublikowany: 2022-06-20 15:25:42
Wygasł: 2022-06-30

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn: „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 618 w miejscowości Mydłowiec o długości 450 mb od km 0+000 do km 0+450 – ETAP I”

Opublikowany: 2022-06-20 11:01:56
Wygasł: 2022-06-25

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA -- „Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 618 w miejscowości Mydłowiec o długości 450 mb od km 0+000 do km 0+450 – ETAP I”

Opublikowany: 2022-06-08 08:30:19
Wygasł: 2022-06-18

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ --Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńcu

Opublikowany: 2022-06-03 21:51:03
Wygasł: 2022-06-08

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA --Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska

Opublikowany: 2022-06-02 21:40:27
Wygasł: 2022-06-21

Przebudowa drogi gminnej na działce o nr ew. 618 w miejscowości Mydłowiec o długości 450 mb

Opublikowany: 2022-06-01 14:18:03
Wygasł: 2022-06-05

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Planta, Kujawy, Marianów - Gmina Iwaniska”

Opublikowany: 2022-05-31 14:21:59
Wygasł: 2022-06-10

Informacja z otwarcia ofert -- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Planta, Kujawy, Marianów - Gmina Iwaniska”

Opublikowany: 2022-05-31 09:52:42
Wygasł: 2022-06-05

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ- „Wykonanie odwiertu studni w Plancie gm. Iwaniska w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Opublikowany: 2022-05-31 09:39:11
Wygasł: 2022-06-04

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA--„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Planta, Kujawy, Marianów - Gmina Iwaniska”

Opublikowany: 2022-05-26 21:41:30
Wygasł: 2022-06-05

Informacja z otwarcia ofert- „Remont dróg gminnych w gminie Iwaniska”


znalezionych: 664 na 34 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>