Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. zawiadamiam że w dniu 23.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gaz
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. zawiadamiam że w dniu 23.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą Budowa gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami w miejscowościach Iwaniska i Stary Gościniec (obręb Iwaniska), Ujazd i Haliszka (obręb Ujazd) na terenie Gminy Iwaniska więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.07.2019r. o wszczęciu postępowania w
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.07.2019r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa gazociągu średniego ciśnienia PE dn110 wraz z przyłączem PE dn25 w miejscowości Mydłów, Ublinek, Strzyżowice”
więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie konsultacji społecznych projektu aktualizacji dokumentu Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
Wójt Gminy Iwaniska
zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu aktualizacji
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii
i propozycji dotyczących uzupełnienia projektów podstawowych o jeden projekt pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe”, który przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów na wyznaczonym obszarze rewitalizacji oraz będzie pozytywnie oddziaływać na sytuację społeczno-gospodarczą pozostałej części gminy.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.07.2019 r.
do dnia 22.08.2019 r.
więcej»
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. płac w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
więcej»
ZAWIADOMIENIE: zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska na działkach o nr ew. 425 i 1739 na terenie gmi
ZAWIADAMIAM

Ze w dniu 30.05.2019 r. na wniosek Inwestora, tj. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach; ul. Loefflera 2; 25-550 Kielce, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia na budowę odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia z przyłączem gazu do budynku mieszkalnego w miejscowości Iwaniska na działkach o nr ew. 425 i 1739 na terenie gminy Iwaniska. Projektowana inwestycja realizowana będzie według projektu indywidualnego.

więcej»
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
INFORMACJA O WYNIKU NABORU na wolne stanowisko referenta w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach więcej»
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25, 27-570 Iwaniska.
więcej»
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Lp. Postępowanie Planowany termin rozpoczęcia procedury Orientacyjna wartość zamówienia Tryb
udzielenia zamówienia
I II III IV V
1. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska I kwartał 3.100.000,00 przetarg nieograniczony
2. Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców II kwartał 4.966.649,99
Przetarg nieograniczonywięcej»
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r
Obwieszczenie Starosty Opatowskiego z dnia 08.10.2018 r więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl