Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok więcej»
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacz
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska
Informuję się strony postępowania, że ze względu na skomplikowany charakter sprawy i konieczność analizy obszernego materiału dowodowego nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do 10 lutego 2020 r.
więcej»
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO
ZAWIADOMIENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKEIGO więcej»
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
OBWIESZCZENIE W SPRAWIE POSTĘPOWANIA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

więcej»
Wynik naboru na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. obsługi sekretariatu Wójta i spraw kancelaryjnych

więcej»
Wynik naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

więcej»
Wynik naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. rolnictwa i ochrony środowiska
więcej»
Wynik naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy
Informacja o wyniku naboru na stanowisko referenta ds. rozwoju gospodarczego i promocji gminy więcej»
Wójt Gminy Iwaniska zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Wójt Gminy Iwaniskazawiadamia

o podjęciu przez Radę Gminy Iwaniska Uchwały Nr XXVT/99/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska
na lata 2016-2025
więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl