Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice
Decyzja_mienie gromadzkie_Garbowice więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komó
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 16.05.2018r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A „Budowa stacji bazowej OPA 4416 A telefonii komórkowej sieci P4 (PLAY), wraz z wewnętrzną linią zasilającą ” na działce o nr ewid. 100 w miejscowości Wygiełzów więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w dniu 07.05.2018r. została wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na tenie miejscowości Iwaniska
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska w dniu 07.05.2018r. została wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 na tenie miejscowości Iwaniska więcej»
GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Prog
GMINA IWANISKA realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 „Infrastruktura zdrowotna i społeczna” Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020 pn. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne.
Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej mieszkańców Gminy Iwaniska poprzez budowę i udostępnienie mieszkań socjalnych.
więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska-została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mmm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach”
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska-została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, z rur PE Dn 40mmm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach” więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w km 13+014 – 14+54
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.03.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydana decyzji ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej w km 13+014 – 14+540,15” więcej»
Badanie ankietowe dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim
Badanie ankietowe dot. preferencji przewozowych pasażerów w województwie świętokrzyskim więcej»
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok więcej»
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.02.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, r rur PE Dn 40 mm przy
Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 02.02.2018r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia, r rur PE Dn 40 mm przy ul. Staszowskiej w Iwaniskach” więcej»
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM POŁOŻONEGO PRZY UL. OPATOWSKIEJ 6 W IWANISKACH
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI LOKALU PRZEZNACZONEGO DO ODDANIA W NAJEM POŁOŻONEGO PRZY UL. OPATOWSKIEJ 6 W IWANISKACH
więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl