Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI

więcej»
Regulamin Komitetu Rewitalizacji
Regulamin Komitetu Rewitalizacji więcej»
OGŁOSZENIE---- Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji
OGŁOSZENIE----

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór członków Komitetu Rewitalizacji więcej»
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie określenia zasad wyznaczania składu
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji więcej»
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska
Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
projektu Uchwały Rady Gminy Iwaniska w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku Domu Pomocy Społecznej, budowa zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 50 m3, budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowośc
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: budowa budynku Domu Pomocy Społecznej, budowa zbiornika na ścieki bytowe o poj. do 50 m3, budowa dwóch zjazdów z drogi gminnej w miejscowości Przepiórów więcej»
Zaproszenie interesariuszy rewitalizacji na spotkanie otwarte w ramach konsultacji społecznych
Zaproszenie interesariuszy rewitalizacji na spotkanie otwarte
w ramach konsultacji społecznych więcej»
ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Iwaniska w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2025
ZAPYTANIE OFERTOWE
na przeprowadzenie działań wspierających Gminę Iwaniska w przygotowaniu Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016–2025 więcej»
warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
warsztaty diagnostyczno-projektowe związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska
OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Iwaniska
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie
Gminy Iwaniska więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl