Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska - postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, bu
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
--postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu kontenerowego przy cmentarzu parafialnym w Iwaniskach więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, bud
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 18.01.2021r.
postanowienie uzupełniające decyzję celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą, budowa szaletu kontenerowego przy cmentarzu parafialnym w Mydłowie więcej»
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „UJAZD" o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ujazd
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „UJAZD" o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Ujazd więcej»
Plan miejscowy Jastrzębska Wola
Plan miejscowy Jastrzębska Wola więcej»
Wynik naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Wynik naboru na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach więcej»
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach
więcej»
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25,27-570 Iwaniska
Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Iwaniskach, ul. Opatowska 25,27-570 Iwaniska więcej»
Nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza nabór na stanowisko kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach
więcej»
Projekt pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Projekt pn. „Odnowa miejscowości Mydłów - Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 więcej»
WYKAZ Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości).
WYKAZ
Nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Toporów, gmina Iwaniska (do oddania w dzierżawę przeznacza się część nieruchomości).
więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl