Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
PROJEKT_STRATEGIA ROZWOJU GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025
PROJEKT_STRATEGIA ROZWOJU
GMINY IWANISKA NA LATA 2017 - 2025
więcej»
Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
Załączniki do Ogłoszenia o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
więcej»
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW MŚP

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
Działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich więcej»
KARTA OCENY OFERTY (MŚP) Oferta nr ……………. dotycząca udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska we współrealizacji projektu pn.: Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obi
KARTA OCENY OFERTY (MŚP)
Oferta nr ……………. dotycząca udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska we współrealizacji projektu pn.: Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców. więcej»
OŚWIADCZENIA W związku z aplikacją w naborze ofert do udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska do współrealizacji projektu rewitalizacyjnego w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska pn.: „Rewitalizacja Iwanisk ob
OŚWIADCZENIA
W związku z aplikacją w naborze ofert do udziału w charakterze Partnera Gminy Iwaniska do współrealizacji projektu rewitalizacyjnego w granicach wyznaczonego obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Iwaniska pn.: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” więcej»
Formularz oferty na konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
Formularz oferty
na konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych –
przedsiębiorstwa z sektora MŚP – do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego więcej»
PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA UMOWY PARTNERSKIEJ
PROPOZYCJA ZABEZPIECZENIA UMOWY PARTNERSKIEJ
więcej»
Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego
Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego więcej»
OŚWIADCZENIE, ŻE PARTNER PROJEKTU NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA, W TYM WYKLUCZENIU, O KTÓRYM MOWA W ART. 207 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R. O FINANSACH PUBLICZNYCH
OŚWIADCZENIE, ŻE PARTNER PROJEKTU NIE PODLEGA WYKLUCZENIU
Z MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA, W TYM WYKLUCZENIU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 207 UST. 4 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009R.
O FINANSACH PUBLICZNYCH więcej»
Ogłoszenie o otwartym konkursie na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych – przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego
Ogłoszenie o otwartym konkursie
na wyłonienie partnera spoza sektora finansów publicznych
– przedsiębiorstwa z sektora MŚP do wspólnej realizacji projektu rewitalizacyjnego więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl