Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
ANKIETA--- Rewitalizacja w Gminie Iwaniska
ANKIETA
Rewitalizacja w Gminie Iwaniska
Szanowni Państwo,
Celem badania jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych problemów i zjawisk kryzysowych oraz potrzeb i oczekiwanych działań, w związku planowanym procesem rewitalizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, obejmującym swoim zasięgiem części sołectw Iwaniska, Ujazd i Krępa. więcej»
W związku z realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Iwaniska rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 ---prośba o aktywne wzięcie udziału w pogłębionym procesie diagnostycznym wyz
W związku z realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Iwaniska rozpoczyna działania związane z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 ---prośba o aktywne wzięcie udziału w pogłębionym procesie diagnostycznym wyznaczonego obszaru rewitalizacji i wypełnienie zamieszczonej ankiety. więcej»
FISZKA PROJEKTOWA-do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.
FISZKA PROJEKTOWA-do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji. więcej»
OGŁOSZENIE-Wójt Gminy Iwaniska zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji
OGŁOSZENIE-Wójt Gminy Iwaniska zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji więcej»
OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
OBWIESZCZENIE
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 więcej»
Gmina zakończyła opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska na lata 2016 - 2022”
Gmina zakończyła opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska na lata 2016 - 2022” w ramach projektu współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. więcej»
ZARZĄDZENIE NR 56/2016 WÓJTA GMINY IWANISKA w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025
ZARZĄDZENIE NR 56/2016
WÓJTA GMINY IWANISKA
z dnia 28 listopada 2016


w sprawie powołania Komitetu Rewitalizacji ds. Gminnego Programu Rewitalizacji
Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

więcej»
Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska”.
Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie w wysokości 24.000,00 złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na wykonanie zadania pn: ,,Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Iwaniska”.więcej»
Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w Kielcach
Wójt Gminy Iwaniska informuje, że Gmina Iwaniska uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie zadania pn: ,,Realizacja gminnego programu usuwania azbestu z terenu gminy Iwaniska”. więcej»
Zaproszenie na spotkanie informacyjne planowane na 17 listopada 2016 r.
zaproszenie na spotkanie informacyjne planowane na 17 listopada 2016 r. więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl