Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Formularz B/4/10
Formularz B – karta informacyjna dla: więcej»
obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. sieci kanalizacyjnej
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 .12.2010r.
w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»
obwieszczenie o wydaniu postanowienia dot. sieci kanalizacyjnej
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska z dnia 22 .12.2010r.
w sprawie wydania postanowienia o odstąpieniu od obowiązku
przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko więcej»
Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
Wójt Gminy Iwaniska – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowym Spisie Powszechnym ludności i mieszkań 2011 r.
więcej»
Promocja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska –etap I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego n
Promocja projektu p.n. „Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska –etap I”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 więcej»
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Zespołu Publicznych Szkół w Mydłowie- Publiczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mydłowie; Mydłów1, 27-570 Iwaniska więcej»
Ogłoszenie o naborze
Gminny Komisarz Spisowy w Iwaniskach ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów Powszechnego Spisu Rolnego 2010 realizowanego we wrześniu i październiku br. na terenie Gminy Iwaniska. więcej»
INFORMACJA--dniem wolnym od pracy jest dzień 4 maja 2010 r. tj. (wtorek br.)
I N F O R M A C J A


Za dzień 1 maja 2010 r. dniem wolnym od pracy jest dzień 4 maja 2010 r. tj. (wtorek br.)


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek
więcej»
Promocja projektu p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska – Kamieniec, Kujawy, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody, Młynki – I Etap”
Promocja projektu p.n. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Iwaniska – Kamieniec, Kujawy, Gryzikamień, Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody, Młynki – I Etap” więcej»
Promocja projektu p.n. „Przebudowa dróg gminnych Planta – Sobiekurów Nr 000979 T i Mydłów – Mydłowiec Nr 000975 T wraz z infrastrukturą towarzyszącą”

więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl