Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Promocja przebudowy dachu kościoł w Iwaniskach………dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego………
Projekt p.n. „Przebudowa dachu oraz instalacja systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w budynku kościoła parafialnego p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach (działka nr 375)” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013
więcej»
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownika Referatu Promocji Gminy
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko kierownika Referatu Promocji Gminy więcej»
GŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA REFERATU PROMOCJI GMINY
Na podstawie §31 i 34 Regulaminu Organizacyjnego Gminy Iwaniska Wójt Gminy Iwaniska ogłasza konkurs na stanowisko kierownika Referatu Promocji Gminy. więcej»
Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
Informacja o zamieszczeniu wniosku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach - dot. budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach gminy Iwaniska – etap II, obejmującej miejscowości Kopiec, Stobiec, Wzory, Zielonka, Podzaldów, Skolankowska Wola, Jastrzębska Wola, Nowa Łagowica o długości sieci 36 600 m i przyłączami o długości 11 775 m oraz budowa hydroforni i zbiornika wyrównawczego V=150 m3 w miejscowości Iwaniska ul. Rakowska. więcej»
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0711T na odcinku Jastrzębska Wola – Zielonka – Iwaniska obejmujące działki o nr ewidencyjnych 38, 293/1, 294, 295, 296/1, 301, 302, 303, 304/1, 304/2 leżące w obrębie Wola Jastrzębska; 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 74, 75, 76, 77/2, 451 leżące w obrębie Skolankowska Wola; 677 leżąca w obrębie Wzory; 834, 1731/1, 1731/2 leżące w obrębie Iwaniska.

więcej»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni z sektorami tuczu i odchowu warchlaków na 100,8 DJP oraz zbiorników 2x540 m3 = 1080m3 ze zbiornikiem przepompowni o poj. ~ 12 m3 na działce nr ewidencyjny 511, obręb Wojnowice, gm. Iwaniska. więcej»
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 0711T na odcinku Jastrzębska Wola – Zielonka – Iwaniska obejmujące działki o nr ewidencyjnych 38, 293/1, 294, 295, 296/1, 301, 302, 303, 304/1, 304/2 leżące w obrębie Wola Jastrzębska; 69, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2, 72, 74, 75, 76, 77/2, 451 leżące w obrębie Skolankowska Wola; 677 leżąca w obrębie Wzory; 834, 1731/1, 1731/2 leżące w obrębie Iwaniska.
więcej»

<< poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl