Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-28 11:27:49
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-28 11:27:49
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXIV/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:50:31
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:50:31
Dodanie pliku Odpowiedz_201910112.pdf do strony Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:46:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:46:15
Dodanie pliku Odpowiedz_20191024c.pdf do strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębska Wola przy pomocy tzw. płyt z odzysku
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:44:58
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:44:58
Dodanie pliku Odpowiedz_20191024b.pdf do strony Interpelacja dot. niezwłocznego podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej raportu z głosowań nad uchwałami Rady Gminy Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:30:57
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 09:30:47
Modyfikacja treści strony Sesja nr XXIII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 08:04:47
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-24 08:04:47
Dodanie pliku Odpowiedz_201910111.pdf do strony Interpelacja dot. wycinki drzew zlokalizowanych na działce nr 1568/1 w miejscowości Iwaniska
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 15:04:56
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 14:51:48
Modyfikacja treści przetargu „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 15:04:28
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 15:04:28
Dodanie pliku ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_rewitalizacja.docx do strony „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańcó
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 15:03:50
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-21 15:03:50
Dodanie pliku Informacja_dla_Wykonawcow_rewitalizacja_nr_1.rtf do strony „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców&
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:40:30
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:40:30
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.10.2019r. zawiadamiające o wydaniu postępowania o podjęciu zawieszonego postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczneg
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:22:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:22:32
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_SZARAK_Nr_1.pdf do strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:21:40
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:21:40
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_Ludowe_Opatow.pdf do strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:12:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 10:12:15
Opublikowanie nowej strony Ogłoszenie Wójta Gminy Iwaniska o konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariac
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:59:38
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:59:38
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych jezdni o nawierzchni asfaltowej wzdłuż odcinka drogi gminnej Krępa-Planta
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:58:03
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:58:03
Opublikowanie nowej strony Wniosek o sprawdzenie stopnia realizacji prac remontowych na drogach gminnych
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:57:19
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:57:19
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej zlokalizowanej w miejscowości Jastrzębska Wola przy pomocy tzw. płyt z odzysku
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:56:34
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:56:34
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. niezwłocznego podania do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej raportu z głosowań nad uchwałami Rady Gminy Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:55:54
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:55:54
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. połączenia samorządowych instytucji kultury poprzez połączenie Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucji Kultury-Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:38:23
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-17 09:38:23
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na XXIV sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 24.10.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:33:34
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:33:34
Opublikowanie nowej strony Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego z dnia 8.10.2019r.
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl