Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-12 14:33:12
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-12 14:33:12
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12.12.2018r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-12 14:26:56
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-12 14:26:56
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na XXVIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 17.12.2019r.
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-10 10:20:06
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-10 10:17:50
Modyfikacja treści przetargu „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 roku”
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-10 10:19:43
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-10 10:19:43
Dodanie pliku informacja_dla_wykonawcow_nr_1_dowozy.docx do strony „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 roku”
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-06 13:55:26
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-06 13:54:40
Modyfikacja treści przetargu „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 roku”
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-06 13:55:08
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-06 13:55:08
Dodanie pliku Zalacznik_nr_7_wykaz_uslug_dowozy.docx do strony „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 roku”
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-05 20:45:23
Zbigniew Kwiatkowski
2019-12-05 20:45:23
Opublikowanie nowego przetargu „Dowóz uczniów do Publicznych Szkół Podstawowych na terenie Gminy Iwaniska wraz z opiekunem w 2020 roku”
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:27:14
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:27:14
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXVII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:24:17
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:24:17
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVII/104/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 3 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:22:00
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:22:00
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVI/103/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:21:24
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:21:24
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVI/102/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze gminy Iwaniska.
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:20:37
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:20:37
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVI/101/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska.
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:19:27
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:19:27
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVI/100/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi dzi
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:17:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:17:32
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXVI/99/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016-2025
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:08:35
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:08:35
Dodanie pliku XXVI-103-2019.pdf do strony Sesja nr XXVI/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:08:12
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:08:12
Dodanie pliku XXVI-102-2019.pdf do strony Sesja nr XXVI/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:07:37
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:07:37
Dodanie pliku XXVI-101-2019.pdf do strony Sesja nr XXVI/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:06:50
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:06:50
Dodanie pliku XXVI-100-2019.pdf do strony Sesja nr XXVI/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:05:45
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 13:05:45
Dodanie pliku XXVI-99-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXVI/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 11:07:06
Grzegorz Bezdzietny
2019-12-05 11:07:06
Usunięcie pliku XXVI-99-2019.pdf ze strony Sesja nr XXVI/2019
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl