Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:15:58
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:15:17
Modyfikacja treści strony Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inw
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Dodanie pliku Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska_z_dnia_27_09_2019_znak_RG_6733_8_2019.pdf do strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o w
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:15
Opublikowanie nowej strony Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Ujazd stanowiącej mienie gromadzkie
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:06
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:06
Opublikowanie nowej strony Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska stanowiącej mienie gromadzkie
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:08:01
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:08:01
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej śre
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 09:58:34
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 09:58:34
Dodanie pliku Odpowiedz_20190909.pdf do strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej na odcinku zlokalizowanym wzdłuż ulicy Słodowej i ulicy Kościelnej w miejscowości Iwaniska
Leszek Niziałek
2019-09-26 09:47:07
Leszek Niziałek
2019-09-26 09:47:07
Opublikowanie nowego przetargu „Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego ,,Iwaniska’’ w miejscowości Mydłów
Leszek Niziałek
2019-09-24 12:51:23
Leszek Niziałek
2019-09-24 12:51:23
Dodanie pliku pierwsze_posiedzenie.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Leszek Niziałek
2019-09-24 10:15:35
Leszek Niziałek
2019-09-24 10:15:35
Dodanie pliku postanowienie_nr_208_2019.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-23 14:57:33
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-23 14:57:33
Opublikowanie nowego przetargu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY zadania pn. ..Remont Sali Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach"
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:55:44
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:55:44
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2019r. o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku inwen
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:54:57
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:54:57
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.09.2019r. o wszczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowane
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:43:07
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-23 12:43:07
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:12:39
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:12:39
Dodanie pliku Projekt_6__20190926.pdf do strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:12:17
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:12:17
Dodanie pliku Projekt_5__20190926.pdf do strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:11:56
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:11:56
Dodanie pliku Projekt_4__20190926.pdf do strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:11:16
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:11:16
Dodanie pliku Projekt_3__20190926.pdf do strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:09:24
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:09:24
Usunięcie pliku Projekt_4__20190926.pdf ze strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:08:55
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-19 15:08:55
Usunięcie pliku Projekt_5__20190926.pdf ze strony Projekty uchwał na XXIII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 26.09.2019r.
znalezionych: 6966 na 349 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl