Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:29:24
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:29:24
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 15.10.2019r. o wpłynięciu wniosku o zmianę inwestora w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięc
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:21:38
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-15 20:21:38
Dodanie pliku publicznie_dostepny_wykaz_danych_nr_3_2019.pdf do strony Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - rok 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-14 09:25:14
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-14 09:25:14
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-14 09:25:07
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-14 09:25:07
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. wycinki drzew zlokalizowanych na działce nr 1568/1 w miejscowości Iwaniska
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-09 13:01:45
Zbigniew Kwiatkowski
2019-10-09 13:01:45
Opublikowanie nowego przetargu „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybud
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:57:38
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:57:38
Dodanie pliku Odpowiedz_20190930.pdf do strony Interpelacja dot. zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:56:14
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:56:14
Dodanie pliku Odpowiedz_20190923.pdf do strony Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:50:33
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:50:33
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_SZARAK_2019-v2.pdf do strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:49:43
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-07 14:49:43
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_LAGOW_2019.pdf do strony Sezon 2019/2020
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:26:45
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:25:07
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:26:29
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:26:29
Dodanie pliku tekst jednolity_TOM_IV_Wzor_umowy_z__Wykonawca CZESC2 (20191004).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Wod
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:26:14
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:26:14
Dodanie pliku sprostowanie_ogloszenia_wyslane_do_publikacji_w_dniu 4.10.2019.pdf do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda,
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:25:56
Leszek Niziałek
2019-10-04 12:25:56
Dodanie pliku 20191004_zmiana_SIWZ.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gm
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:10:02
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:10:02
Dodanie pliku informacja_o_szkoleniu_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_gminy_iwaniska_2019.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:08:09
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:08:09
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dot. zmiany sposobu naliczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:04:12
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:04:12
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIII/91/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:03:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:03:15
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIII/90/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:02:07
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:02:07
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIII/89/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:01:05
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:01:05
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIII/88/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego na zadanie inwestycyjne związane z zakupem
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:00:02
Grzegorz Bezdzietny
2019-10-03 12:00:02
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXIII/87/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/39/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 lutego 2019 r w sprawie określenia przystanków komunikacy
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl