Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Informacja Urzędowa
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Konsultacje
Petycje
Deklaracja dostępności
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Zbigniew Kwiatkowski
2021-01-14 14:31:26
Zbigniew Kwiatkowski
2021-01-14 14:31:26
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwanis
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:44:23
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:44:23
Opublikowanie nowej strony Budżet Gminy 2021
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:30
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:30
Dodanie pliku XLII-178-2020.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:15
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:15
Dodanie pliku XLII-177-2020.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:03
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:40:03
Dodanie pliku XLII-176-2020-scalony.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:48
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:48
Dodanie pliku XLII-175-2020-scalony.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:35
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:35
Dodanie pliku XLII-174-2020-scalony.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:39:15
Dodanie pliku XLII-173-2020-scalony.pdf do strony Sesja nr XLII/2020
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:36:42
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:36:42
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/178/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii&
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:35:25
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:35:25
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/177/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii w przedmiocie nadania statusu miasta miejscowości Iwaniska.
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:34:29
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:34:29
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/176/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2021 rok
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:33:23
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:33:23
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/175/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:32:23
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:32:23
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/174/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:30:52
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-07 13:30:52
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XLII/173/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-04 14:16:27
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-04 14:16:27
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla sam
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-04 14:15:02
Grzegorz Bezdzietny
2021-01-04 14:15:02
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 4.01.2021r. zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa parkingu dla sam
Grzegorz Bezdzietny
2020-12-31 12:24:56
Grzegorz Bezdzietny
2020-12-31 12:24:56
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XLII/2020
Zbigniew Kwiatkowski
2020-12-29 19:23:03
Zbigniew Kwiatkowski
2020-12-29 19:23:03
Opublikowanie nowego przetargu Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwaniskach” - (w system
Grzegorz Bezdzietny
2020-12-24 15:40:24
Grzegorz Bezdzietny
2020-12-24 15:40:24
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 30.12.2020r.
Zbigniew Kwiatkowski
2020-12-23 13:36:14
Zbigniew Kwiatkowski
2020-12-23 13:34:49
Modyfikacja treści przetargu Budowa szaletów i parkingów z infrastrukturą przy cmentarzach parafialnych w Mydłowie i Iwaniskach” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
znalezionych: 8258 na 413 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl