Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:46:47
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:46:47
Dodanie pliku nabor_na_wolne_stanowisko_referenta_ds._ksiegowosci_budzetowej_2019.pdf do strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:44:13
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:44:13
Usunięcie pliku nabor_na_wolne_stanowisko_referenta_ds._ksiegowosci_podatkowej_2019.pdf ze strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnic
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:01:23
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:01:23
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 09:58:38
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 09:58:38
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego usytu
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:48
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:23:58
Modyfikacja treści przetargu Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości ż
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:31
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:31
Dodanie pliku Informacja_dla_Wykonawcow_nr_3_4.rtf do strony Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i o
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-07 11:10:48
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-07 11:10:48
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnie
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:30:57
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:30:57
Opublikowanie nowej strony Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:24:49
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:24:49
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_SZARAK_2019v2.pdf do strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:58:13
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:58:13
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy w Klimontowie z dnia 29.10.2019r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 758 w granicach gminy Klimontó
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:52:27
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:52:27
Dodanie pliku Odpowiedz_201910112_WZD.pdf do strony Interpelacja dot. opracowania rozwiązań technicznych dla ruchu pieszego, tj. koncepcji budowy odcinka w miejscowości Iwaniska przy ulicy Opatowskiej.
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:41:01
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:41:01
Dodanie pliku Odpowiedz_20190923_WZD.pdf do strony Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimon
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:34:34
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:34:34
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXV/98/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikac
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:33:45
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:33:45
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXV/97/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033.
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:33:06
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:33:06
Opublikowanie nowej strony Uchwała Nr XXV/96/2019 Rady Gminy Iwaniska z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:29:14
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 12:29:14
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXV/2019
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:35:58
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:31:54
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:34:27
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:34:27
Dodanie pliku Zalaczniki_nr_1-5_do_SIWZ_tekst_jednolity 20191104.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:34:13
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:34:13
Dodanie pliku TOM_IV_Wzor_umowy_z_Wykonawca CZESC2_tekst_jednolity_20191104.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda,
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:33:50
Leszek Niziałek
2019-11-04 09:33:50
Dodanie pliku TOM_III_Wzor_umowy_z_Wykonawca_CZESC_1_twkst_jednolity_20191104.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda
znalezionych: 6966 na 349 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl