Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-25 14:13:10
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-25 14:13:10
Opublikowanie nowej strony Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Jastrzębska Wola stanowiącej mienie gromadzkie
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-25 10:10:25
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-25 10:10:25
Opublikowanie nowej strony Informacja Wójta Gminy Iwaniska z dnia 25.11.2019r. o wywieszeniu wykazu nieruchomości - lokalu przeznaczonego do oddania w najem położonego przy ul. Rynek 1 w Iwaniskach
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 13:30:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 13:30:32
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 21.11.2019r. zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:26:29
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:26:29
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_Gluszec_2019.pdf do strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:25:59
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:25:59
Usunięcie pliku Kolo_Lowieckie_Gluszec.pdf ze strony Sezon 2019/2020
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:25:45
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-21 10:25:45
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_Gluszec.pdf do strony Sezon 2019/2020
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-14 20:31:00
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-14 20:31:00
Opublikowanie nowego przetargu Zbiorcze zestawienie ofert w przetargu nieograniczonym na: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakośc
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:22:40
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:22:40
Opublikowanie nowej strony Korekta oświadczeń majątkowych radnych w roku 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:15:59
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:08:03
Modyfikacja treści strony Korekta oświadczeń majątkowych dyrektorów w roku 2018
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:15:17
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:15:17
Opublikowanie nowej strony Korekta oświadczeń majątkowych radnych w roku 2018
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:09:16
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-14 11:09:16
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2018_korekta_Maria_Serwinowska.pdf do strony Korekta oświadczeń majątkowych dyrektorów w roku 2018
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:46:47
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:46:47
Dodanie pliku nabor_na_wolne_stanowisko_referenta_ds._ksiegowosci_budzetowej_2019.pdf do strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:44:13
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:44:13
Usunięcie pliku nabor_na_wolne_stanowisko_referenta_ds._ksiegowosci_podatkowej_2019.pdf ze strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnic
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:01:23
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 10:01:23
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 57/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 12 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze w urzędzie Gminy Iwaniska
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 09:58:38
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-12 09:58:38
Opublikowanie nowej strony Zarządzenie Nr 56/2019 Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30 października 2019r. w sprawie: ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego usytu
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:48
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:23:58
Modyfikacja treści przetargu Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości ż
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:31
Zbigniew Kwiatkowski
2019-11-12 09:25:31
Dodanie pliku Informacja_dla_Wykonawcow_nr_3_4.rtf do strony Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i o
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-07 11:10:48
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-07 11:10:48
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 7.11.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa gazociągu średniego ciśnie
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:30:57
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:30:57
Opublikowanie nowej strony Ogłoszenie o wynikach konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publ
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:24:49
Grzegorz Bezdzietny
2019-11-04 14:24:49
Dodanie pliku Kolo_Lowieckie_SZARAK_2019v2.pdf do strony Sezon 2019/2020
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl