Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Leszek Niziałek
2019-10-01 15:54:15
Leszek Niziałek
2019-10-01 15:54:15
Dodanie pliku 20191001-odpowiedzi_na _ytania_przeslane_z_uzupełnieniami _wanisk.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Wo
Leszek Niziałek
2019-10-01 15:50:05
Leszek Niziałek
2019-10-01 15:50:05
Dodanie pliku tekst_jednolity_TOM_III _Wzor_umowy_z_Wykonawca_CZESC1_(20191001).docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Wo
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:50:12
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:50:12
Dodanie pliku XXIII-89-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:49:42
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:49:42
Dodanie pliku XXIII-88-2019.pdf do strony Sesja nr XXIII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:49:05
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:49:05
Dodanie pliku XXIII-87-2019-scalony.pdf do strony Sesja nr XXIII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:47:22
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:47:22
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXIII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:41:43
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:41:43
Dodanie pliku Odpowiedz_20190918.pdf do strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:40:05
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:40:05
Usunięcie strony Interpelacja dotyczy: poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic. (Strona nie istnieje)
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:39:15
Usunięcie pliku Zapytanie_20190930.pdf ze strony Interpelacja dotyczy: poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic. (Strona nie istnieje)
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:35:35
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:35:35
Opublikowanie nowej strony Interpelacja dotyczy: poprawy warunków technicznych dróg gminnych w miejscowości Krępa w kierunku domu nr 33 i drogi przez las w kierunku Strzyżowic. (Strona nie istnieje)
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:35:27
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:35:27
Opublikowanie nowej strony Interpelacja w sprawie wystąpienia do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach o zaplanowanie przeprowadzenia modernizacji nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 758 Iwaniska - Klimontów - Koprzywnica na odc
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:15:58
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-30 14:15:17
Modyfikacja treści strony Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inw
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-27 20:39:15
Dodanie pliku Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska_z_dnia_27_09_2019_znak_RG_6733_8_2019.pdf do strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 27.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania o w
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:15
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:15
Opublikowanie nowej strony Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Ujazd stanowiącej mienie gromadzkie
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:06
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:13:06
Opublikowanie nowej strony Decyzja Starosty Opatowskiego o ustaleniu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska stanowiącej mienie gromadzkie
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:08:01
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 10:08:01
Opublikowanie nowej strony Obwieszczenie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 26.09.2019r. zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej śre
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 09:58:34
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-26 09:58:34
Dodanie pliku Odpowiedz_20190909.pdf do strony Interpelacja dot. poprawy warunków technicznych drogi gminnej na odcinku zlokalizowanym wzdłuż ulicy Słodowej i ulicy Kościelnej w miejscowości Iwaniska
Leszek Niziałek
2019-09-26 09:47:07
Leszek Niziałek
2019-09-26 09:47:07
Opublikowanie nowego przetargu „Roboty geologiczne na pogłębienie otworu studziennego nr 1 stanowiącego ujęcie wód podziemnych z utworów dewonu dla wodociągu komunalnego ,,Iwaniska’’ w miejscowości Mydłów
Leszek Niziałek
2019-09-24 12:51:23
Leszek Niziałek
2019-09-24 12:51:23
Dodanie pliku pierwsze_posiedzenie.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
znalezionych: 7058 na 353 stronach
<<< poprzednia -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl