Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Plany polowań
Informacje
Plan zagospodarowania przestrzennego
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr instytucji kultury
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:16:11
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 10:16:11
Dodanie pliku XXII-84-2019.pdf do strony Sesja nr XXII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:48:36
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:48:36
Opublikowanie nowej strony Sesja nr XXII/2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:39:46
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:39:46
Dodanie pliku 1568120534_SS2019_obwody_stale_Iwaniska.pdf do strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:39:07
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-12 09:38:42
Modyfikacja treści strony Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-10 21:42:29
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-10 21:42:29
Opublikowanie nowego przetargu INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-10 15:47:40
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-10 15:47:40
Opublikowanie nowego przetargu Zaproszenie do składania oferty cenowej w związku z prowadzonym rozpoznaniem cenowym -Remont sali Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach
Leszek Niziałek
2019-09-10 15:26:22
Leszek Niziałek
2019-09-10 15:24:47
Modyfikacja treści przetargu Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja str
Opis zmiany: Znak sprawy: GW.I.27.3.2019 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazwą „Zwiększenie dostępności i jakości e-usług Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”. ZMIANA TREŚCI SIWZ Gmina Iwaniska jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą”, dokonuje zmiany treści SIWZ poprzez zmianę terminu składania i otwarcia ofert, tj. przedłużenie terminu składania ofert do dnia 16 września 2019 r. do godz. 10:00, a terminu otwarcia ofert do dnia 16 września 2019 r. o godz. 11:00. W związku z powyższym ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami należy złożyć za pośrednictwem MiniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 16 września 2019 r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 września 2019 r. o godz. 11:00., w siedzibie Zamawiającego przy ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska za pośrednictwem MiniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez odszyfrowanie ofert i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. Zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców i należy ją uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek
Leszek Niziałek
2019-09-10 15:25:57
Leszek Niziałek
2019-09-10 15:25:57
Dodanie pliku 20190910_zmiana_SIWZ.docx do strony Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obsługi Rad Gm
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-09 09:52:53
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-09 09:52:53
Opublikowanie nowej strony Zawiadomienie Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09 września 2019r. o możliwości wniesienia sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pu
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:55:32
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:55:32
Dodanie pliku Odpowiedz_20190826b.pdf do strony Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:55:04
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:55:04
Dodanie pliku Odpowiedz_20190826c.pdf do strony Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:54:39
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:54:39
Dodanie pliku Odpowiedz_20190826d.pdf do strony Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:54:14
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:54:14
Dodanie pliku Odpowiedz_20190826a.pdf do strony Interpelacja dot. utwardzenia drogi w miejscowości Boduszów
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:49:09
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:49:09
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_rozpoczecie_Teresa_Katarzyna_Paluch.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:48:54
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:48:54
Dodanie pliku oswiadczenie_majatkowe_za_2019_zakonczenie_Teresa_Katarzyna_Paluch.pdf do strony Oświadczenia majątkowe w roku 2019
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:46:51
Grzegorz Bezdzietny
2019-09-05 13:46:51
Opublikowanie nowej strony Projekty uchwał na XXII sesję Rady Gminy Iwaniska w dniu 10.09.2019r.
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:59:36
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:39:21
Modyfikacja treści przetargu Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wybuduj)
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:55:48
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:55:48
Dodanie pliku Za_za_5_Tab.pdf do strony Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojektuj i wyb
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:51:47
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:51:47
Usunięcie pliku Dochody_budzet_2003.doc ze strony Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaproje
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:51:26
Zbigniew Kwiatkowski
2019-09-03 12:51:26
Dodanie pliku Dochody_budzet_2003.doc do strony Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców” - (w systemie zaprojekt
znalezionych: 6966 na 349 stronach
<<< poprzednia -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl