OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r.

2022-11-30 09:20:55 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 29.11.2022r. zawiadamiam że, do tut. Organu wpłynęło odwołanie od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska znak: RG.6733.11.2022 z dnia 07.11.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą : „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr „OPA4435A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 190 obręb Mydłów, gmina IwaniskaObwieszczenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Iwaniska_11.pdf

Zobacz również: