Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja)

2022-06-02 10:52:12 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 (aktualizacja) więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

2021-02-11 14:34:20 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok

2020-01-15 09:18:02 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

2019-01-21 14:48:39 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Lp. Postępowanie Planowany termin rozpoczęcia procedury Orientacyjna wartość zamówienia Tryb
udzielenia zamówienia
I II III IV V
1. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska I kwartał 3.100.000,00 przetarg nieograniczony
2. Rewitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców II kwartał 4.966.649,99
Przetarg nieograniczony



więcej»

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

2018-02-28 15:22:08 Plan postępowań o udzielenie zamówień

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok więcej»