Wynik naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

2021-06-17 11:56:14 Ogłoszenia o naborze

Wynik naboru na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

INFORMACJA O WYNIKU NABORU
Na wolne stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej

Wójt Gminy Iwaniska informuje, że w wyniku naboru na wymienione stanowisko wybrana została Pani Ewa Barwińska zam. Iwaniska

Uzasadnienie dokonania wyboru:
Pani Ewa Barwińska w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego spełniła wszystkie obligatoryjne wymagania stawiane na w/w stanowisku określone w ogłoszeniu o naborze oraz posiada niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną.

Zobacz również: