Strona główna BIP
Urząd Gminy Iwaniska - Biuletyn Informacji Publicznej www.iwaniska.eu
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Ogłoszenia

Plan zagospodarowania przestrzennego
Pomoc publiczna / de minimis
Deklaracja dostępności
Petycje
Konsultacje
Rejestr instytucji kultury
Rejestr dziennych opiekunów
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej
Program usuwania wyrobów zawierających azbest
Ogłoszenia dot. PGW Wody Polskie
Informacja Urzędowa
Adopcja zwierząt
Informacje
Plany polowań
Ogłoszenia dot. Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjię przedsięwzięcia
Zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

 RODO

Obowiązek informacyjny
Monitoring
Umowy IOD

 Urząd Gminy

Wybory 2011
Spis rolny / ludności
Wybory
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospoltej Polskiej 25 października 2015r.
Referendum ogólnokrajowe 2015
Wybory Ławników
Wybory Prezydenckie 2015
Referat Gospodarki Wodnej i Kanalizacji
Wybory samorządowe 2014
Wybory uzupełniające do Senatu RP 2014
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
Dane teleadresowe
Wybory Samorządowe2010
Wybory Na Prezydenta RP
Wybory Samorządowe 2006
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Referaty Urzędu Gminy Iwaniska
Rejestry Prowadzone w Urzędzie Gminy Iwaniska
rejestr zezwoleń na wywóz nieczystości
Referat Rolnictwa Rozwoju Gospodarczego i Promocji Gminy
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Wybory samorządowe 2018

 Władze Gminy

Wójt Gminy
Sołectwa
Rada Gminy

 Prawo miejscowe

Budżet Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Statut Gminy
Strategia Rozwoju Gminy
Program Rozwoju Lokalnego
Wieloletni Plan Inwestycyjny
Program Opieki nad Zabytkami

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Instytucja Kultury ZAMEK KRZYŻTOPÓR
Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach
Ośrodek Pomocy Społecznej w Iwaniskach

 Akty Prawne

Transmisje sesji Rady Gminy i Raporty z głosowań nad uchwałami
Interpelacje
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta Gminy
Uchwały 2006
Raporty o stanie gminy

 Oświadczenia majątkowe

Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Rada Gminy
Wzory oświadczeń majątkowych

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
 
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 09.09.2021r.
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 09.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego
więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 07.09.2021r. o wszczęciu postępowania
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 07.09.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków – sakralnego i mieszkalnego plebani
więcej»
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie • Wykonanie gruntowej pompy ciepła o m
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie
• Wykonanie gruntowej pompy ciepła o mocy 68,4 kW- otwory wiertnicze sond turbulentnych dla pomp ciepła,
• Wykonanie biologicznej oczyszczalni ścieków 7,50 m3/dobę z osadnikiem, przepompownią i instalacją elektryczną zasilającą wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do cieku wodnego,
• Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na gruncie o mocy 60 kW,
• Wykonanie instalacji drenażu wokół budynku z odprowadzeniem do cieku wodnego,
na działkach o nr ewid. 104, 146/4, 146/5, 146/12 w miejscowości Przepiórów, obręb Przepiórów, gmina Iwaniska.”
więcej»
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie
w dniu 18.08.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie w zakresie
• Budowę kanalizacji PVC Ø160 odprowadzenia ścieków z oczyszczalni biologicznej, wód drenażowych oraz wód opadowych z dachu do cieku wodnego, na działkach o nr ewid. 104, 146/4, 146/5, 146/12 w miejscowości Przepiórów, obręb Przepiórów, gmina Iwaniska.”
więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.06.2021r. o wszczęciu postępowania
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.06.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.
więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 23.06.2021r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestyc
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 23.06.2021r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie.
więcej»
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społeczn
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Wykończenie i doposażenie budynku Domu Pomocy Społecznej w Przepiórowie. więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 19.05.2021r - RG.6733.10.2021
OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Iwaniska
z dnia 19.05.2021r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowy odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działkach o nr ewid. 242, 238 w miejscowości Iwaniska, ul. Szeroka, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”
więcej»
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2021r.
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 17.05.2021r.
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN-15kV Opatów- Iwaniska odg. Stobiec 3 i 4 na linię kablową w msc. Iwaniska; Zaldów; Wzory; Stobiec i Wola Skolankowska.
więcej»
POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: 
POSTANOWIENIE dotyczące sprostowania oczywistej omyłki w Decyzji Wójta Gminy Iwaniska o warunkach zabudowy znak: RG.6733.4.2016 z dnia 03.11.2016 r. wydanej Gminie Iwaniska, dotyczącej lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie:
• targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym
z sanitariatami, straganami i przynależną infrastrukturą techniczną;
więcej»

1 2 3
  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Iwaniska redaguje: Irena Lenart
tel. 015 860 12 54 fax. 015 860 12 40
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl