OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2022r.

2022-03-29 21:20:36 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 28.03.2022r. zawiadamiam że w dniu 28.03.2022r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 352, 353/1 w miejscowości Planta ( obręb Tęcza), gmina Iwaniska.”Obwieszczenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Iwaniska_z_dnia_28_03_2022_znak_RG_6733_1_2022.pdf

Obwieszczenie_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Iwaniska_z_dnia_28_03_2022_znak_RG_6733_2_2022.pdf

Zobacz również: