OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 30.11.2021r. RG.6733.20.2021

2021-11-30 15:09:58 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska w dniu 30.11.2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: „Przebudowa rowu polegającego na wykonaniu dwóch przepustów o przekroju zamkniętym o średnicy mniejszej od 1m i długości nie większej niż 10m na działkach o nr ewid. 1717, 1699/5 w miejscowości Iwaniska, ul. Słodowa, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”RG.6733.20.2021.docx

Zobacz również: