OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska z dnia 06.10.2021r.

2021-10-06 22:08:18 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Iwaniska w dniu 06.10.2021r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia, z przyłączami gazowymi do budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działkach o nr ewid. 1605/4, 1604/1, 1602/1, 1602/2, 1601/2, 1598/2 w miejscowości Iwaniska, ul. Staszowska, obręb Iwaniska, gmina Iwaniska.”RG.6733.19.2021_o_wszczeciu_postepowania_06.pdf

Zawiadomienie_o_wszczeciu_postepowania_06.pdf

Zobacz również: