OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 06.04.2022r.

2022-04-06 14:18:07 Ogłoszenia dot. ustalenia lokalizacji inwetycji celu publicznego

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska z dnia 06.04.2022r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej w Mydłowie o salę gimnastyczną w ramach inwestycji „Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Mydłowie”obwieszczenie_Wojta_Gminy_Iwaniska_z_dnia_08_04

Zobacz również: